1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bến duyên lành

Cuộn trang

1. Ai đi [Dm] qua trên bến nước làng tôi Dừng chân [Gm] nghe cô lái hát khoan [Dm] hò Hò [Bb] ơi đây bến tự [C] do Trăng nước [F] xuôi dòng [Gm] trôi Chim trắng bay ngàn [Am] lối. Trăng lên [Dm] khơi chênh chếch bóng đầu non Để em [Gm] tôi buông mái ngắm trăng [Dm] tròn Hò [Bb] khoan, đây bến đò [C] ngang Soi bóng [F] con thuyền [Gm] nan Ta đắp [C] xây mộng [Dm] vàng. ĐK: Mai [F] về ngược sóng Đồng [Gm] Nai Sông [Bb] dài [Am] lại thắm tình [Dm] ai Đời có [F] em quên lầm [Gm] than Ruộng lúa [C] kia cho thơm [Dm] vàng Đời nghèo thêm dịu [Bb] dàng khoan hoà [F] khoan. Lặng [Dm] nghe tiếng sáo diều trôi Ruộng [Gm] xanh [C] ai tưới mồ [F] hôi Để [Gm] cho cô gái làng [Dm] tôi Áo lành thêm [Am] trắng Rồi thắm đôi môi [Dm] cười. 2. Đây quê [Dm] tôi cao vút bóng dừa xanh Đời êm [Gm] trôi trong mái lá dịu [Dm] lành Về nơi [Bb] đây xem bóng cò [C] bay Xem nắng [F] lên vàng [Gm] cây Xem lúa xanh mùa [Am] cấy. Yêu thương [Dm] nhau tay giữ lấy bàn tay Dù mai [Gm] sau mưa nắng có phai [Dm] màu Này trăng [Bb] ơi vui mái chèo [C] đôi Trăng thấm [F] duyên tình [Gm] tôi Trăng ấm [C] êm cuộc [Dm] đời.

Video hướng dẫn