1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bến Kiên Giang

Cuộn trang

1. Chiều Kiên Giang [G] bến mưa với sương hòa [Am] nhau Gió heo reo thổi [D7] dưới chấm bông phi [G] lao [C] Ôi Kiên Giang tiêu điều [D7] nên thơ như hoa [G] chiều [Bm] Và đây bến [C] xưa ngày [G] ấy [E] mưa gió ra [Am] đi buồn đau [D7] Quên tình [Am] lòng tình [D7] đời tình nước chớ [G] quên Năm xưa bến [D7] này anh [G] thề lòng quyết hy [C] sinh vì [D7] nước [C] Bao thu đi rồi đi [D7] mãi [G] anh quyết [Em] đi Hẹn [Am] không cho [D7] lòng thương [G] nhớ Mưa thu gió [D7] lộng bốn [G] phương lòng hướng êm [C] đềm dần [D7] trôi [C] Trăng thu soi mỏi xuyến [D7] ái [G] bao kẻ đi [D7] không [G] về 2. Ngàn cây sơ [G] xác theo gió thu chiều [Am] nay Như đàn âm thán [D7] bao kẻ đi không [G] về [C] Sóng Kiên nước đưa đờ [D7] sông trôi nơi [G] nào [Bm] Hàng cây bến [C] xưa còn [G] đó [E] nhưng bóng anh [Am] nay còn đâu [D7] Đã ra [Am] đi lòng [D7] nguyện đền đáp núi [G] sông Kiên Giang gió [D7] lạnh sương [G] mờ ngàn lá trôi [C] theo dòng [D7] nước [C] Như bao nhiêu người đi [D7] mãi [G] trong gió [Em] sương Hẹn [Am] quên muôn [D7] sầu vương [G] vấn Em mong nhớ [D7] lại những [G] ngày ngày thắm êm [C] như ngày [D7] xuân [C] Hương xuân nay còn đâu [D7] nữa [G] man mác bao [D7] u [G] buồn

Video hướng dẫn