Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bến sau

Cuộn trang

[Dm] Hò là hò [G] ơ... [Dm][C] là hò [Dm] ơ Ai [Dm] ơi hỏi bên [G] đời Là vì [A7] sao lại có cái bến [Dm] sau Bến sau thì có sao [G] đâu? Miễn [A7] sao có nhau không vong [Dm] phụ [A] Ba má rầy con [A7] gái: "Sao mày tính giam mình vào cái bến [Dm] sau?" Bến [C] sau? [A7] Ôi bến [Dm] sau!! Bến [C] sau? [A7] Thì có [Dm] sao? Buồn nhiều [Dm] khi, ngước lên trên [G] trời Nước mắt tuôn [A7] rơi tả tơi bên [Dm] đời Buồn nhiều [G] hơn, mỗi khi con [Dm] về Ghé thăm gia [A7] đình thấy trong ánh mắt má ba u [Dm] buồn Bến [C] sau? [A7] Ơi bến [Dm] sau!! Bến [C] sau? [A7] Thì có [Dm] sao? Chỉ có người đến [C] sau [A7] Mới hiểu được "bến [Dm] sau"!! Chỉ có người đến [C] sau [A7] Mới hiểu được "cái bến [Dm] sau".