1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bến sông buồn

Cuộn trang

Còn gì [A] đâu phút giây ban [Em] đầu Còn lại [A] đây [D] tiếng ca u [Em] buồn. Bến sông [Em] buồn cô [A] quạnh tình nhỏ đơn [Em] côi Em xa miệt [G] thứ để [C] anh lẻ [B7] loi một [Em] mình Sông [A] dài rẽ chia dòng nước đôi [Em] nơi Em quên tình [D] cũ mà [A] đi [B7] theo [Em] người. Tình [A] ơi bạc trắng như [Em] vôi Tiếng thương, tiếng [C] nhớ [B7] ơ tình kia gãy [Em] đôi Ngờ [A] đâu dở dang một [Em] đời Em vui bên [D] lạ để con sông [Bm] buồn mãi mong đợi [Em] thuyền. Lời [A] ca tình mãi bên [Em] nhau Câu ca điệu [C] lý ớ [B7] ơ tình ơi thuỷ [Em] chung Giờ [A] đây xót thương phận [Em] mình Đêm sông vắng [D] lạnh, tiếng ai ru [B7] hò xót xa não [Em] lòng.

Video hướng dẫn