highlight chords
ghi chú () cho tông Em
[Em]Besame, besame [Am]mucho,
Como si fuera(Em/G) esta [F#m7b5]noche [B7]la(B7/D#) última [Em]vez,
[Bm7b5]Besame, [E](02310x) besame(/g#) [Am]mucho,
[Em]Que tengo miedo(/d) a [Am]perderte,(Am/C) perderte [B7]despues ....
[Em] [Bm7b5] [Ddim7]
[Am]Quiero sentirte muy [Em]cerca mirarme(/g) en tus [F#m7b5]ojos [B7]verte junto a mí[Fdim7] [Ddim7]
[Am6]Piensa que tal vez [Em]mañana yo ya estare (/g) [Bmaj7]lejos,(/f#) [F#aug]muy lejos de [F#m7b5]ti [B7](B7#5)
Besame...
Quiero...
Besame...
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Besame Mucho (Acoustic)

N/A
ghi chú () cho tông Em
[Em]Besame, besame [Am]mucho,
Como si fuera(Em/G) esta [F#m7b5]noche [B7]la(B7/D#) última [Em]vez,
[Bm7b5]Besame, [E](02310x) besame(/g#) [Am]mucho,
[Em]Que tengo miedo(/d) a [Am]perderte,(Am/C) perderte [B7]despues ....
[Em] [Bm7b5] [Ddim7]
[Am]Quiero sentirte muy [Em]cerca mirarme(/g) en tus [F#m7b5]ojos [B7]verte junto a mí[Fdim7] [Ddim7]
[Am6]Piensa que tal vez [Em]mañana yo ya estare (/g) [Bmaj7]lejos,(/f#) [F#aug]muy lejos de [F#m7b5]ti [B7](B7#5)
Besame...
Quiero...
Besame...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com