highlight chords
				              [C] [Am]    
Mmm hmm .   x2 
 

      
(VERSE 1) 
        

  [C]        [Am]                          
From the moment I met you 
 [C]          [Am]     
I just knew you"d be mine 
  [C]              [Am]       
You touched my hand and I knew that this 
  [C]     [Am]          
Was gonna be our time 
         [Dm]     [G]          
I don"t ever wanna lose this feeling 
       [Am/C]      [Dm]   
I don"t wanna spend a moment apart 
   
Ooh 
     
(CHORUS) 
      

     [C]           [E]       
"Cause you bring out the best in me, 
      [Am]    [Dm]    
Like no-one else can do 
      [Dm]     [G]   
That"s why I"m by your side 
       

        [C]      
And that"s why I love you 
                     
(Verse 2) comme le premier pour les tabs 
                 
Every day that I"m here with you 
                           
I know that it feels right (so right, so right, mmm) 
                 
And I"ve just got to be near you 
                     
Every day and every night (every night) 
                   
And you know that we belong together 
               
It just had to be you and me 
     
Ooh yeah 
     
(CHORUS) 
                   
"Cause you bring out the best in me, 
             
Like no-one else can do 
               
That"s why I"m by your side 
              
And that"s why I love you 
 

 [C] [Am] 
O oh . 
  
Oh 
    
Oh-oh 
       
Wah wah wah 
     
Ooh wah 
    

          [Dm]   [G]    
And you know that we belong together 
     

      [Am/C]     [Dm]  
It just had to be you and me 
     
(CHORUS) 
                   
"Cause you bring out the best in me, 
             
Like no-one else can do 
               
That"s why I"m by your side 
                   
"Cause you bring out the best in me, 
             
Like no-one else can do 
                      
That"s why I"m by your side (by your side) 
              
And that"s why I love you 
                
(Love you, love you, love you) 
   
Baby 
                   
"Cause you bring out the best in me, 
                
(You bring out the best in me) 
             
Like no-one else can do 
               
That"s why I"m by your side 
              
And that"s why I love you 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Best In Me - Blue

				              [C] [Am]    
Mmm hmm .   x2 
 

      
(VERSE 1) 
        

  [C]        [Am]                          
From the moment I met you 
 [C]          [Am]     
I just knew you"d be mine 
  [C]              [Am]       
You touched my hand and I knew that this 
  [C]     [Am]          
Was gonna be our time 
         [Dm]     [G]          
I don"t ever wanna lose this feeling 
       [Am/C]      [Dm]   
I don"t wanna spend a moment apart 
   
Ooh 
     
(CHORUS) 
      

     [C]           [E]       
"Cause you bring out the best in me, 
      [Am]    [Dm]    
Like no-one else can do 
      [Dm]     [G]   
That"s why I"m by your side 
       

        [C]      
And that"s why I love you 
                     
(Verse 2) comme le premier pour les tabs 
                 
Every day that I"m here with you 
                           
I know that it feels right (so right, so right, mmm) 
                 
And I"ve just got to be near you 
                     
Every day and every night (every night) 
                   
And you know that we belong together 
               
It just had to be you and me 
     
Ooh yeah 
     
(CHORUS) 
                   
"Cause you bring out the best in me, 
             
Like no-one else can do 
               
That"s why I"m by your side 
              
And that"s why I love you 
 

 [C] [Am] 
O oh . 
  
Oh 
    
Oh-oh 
       
Wah wah wah 
     
Ooh wah 
    

          [Dm]   [G]    
And you know that we belong together 
     

      [Am/C]     [Dm]  
It just had to be you and me 
     
(CHORUS) 
                   
"Cause you bring out the best in me, 
             
Like no-one else can do 
               
That"s why I"m by your side 
                   
"Cause you bring out the best in me, 
             
Like no-one else can do 
                      
That"s why I"m by your side (by your side) 
              
And that"s why I love you 
                
(Love you, love you, love you) 
   
Baby 
                   
"Cause you bring out the best in me, 
                
(You bring out the best in me) 
             
Like no-one else can do 
               
That"s why I"m by your side 
              
And that"s why I love you 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com