highlight chords
				             

     [G]           [Gadd9] 
Sometimes friends have to leave . 
 

     [G7]      [C] 
It"s very sad, but true . 
 

    [Bm]       
But this me do believe 
 

       [Am7]      [D]
Friends still a part of you . 
 

    [G]     [Dsus2/F#] 
And if you go away . 
 

    [Em]        [C] 
And live some other place . 
 

       [Am7/G]     [Em] 
I will think of you each day . 
 

    [Am7]       [D] 
And see your smiley face . 
 

 

   [G]      [Am7]       [G] 
And we will always be your friends . 
 

     [B7]      [Em] 
No matter where you are . 
 

  [G7]       [C] 
Just around the bend . 
 

    [Am7]    [D] 
Or very , very far . 
 

     [Am7]    [G] 
Wherever you will go . 
 

       [B7]             [Em] 
When you reach your journey"s end........ . 
 

  [G7]     [C] 
No matter what . 
 

      [D]            [G] 
We"ll always be your friends........ . 
 

             
And we won"t be surprised 
         
If we meet again 
        
And when we do 
               
We still will be your friends 
 

     [Am7]      [D]    [G] 
Your very truest bestest friends . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bestest friends

				             

     [G]           [Gadd9] 
Sometimes friends have to leave . 
 

     [G7]      [C] 
It"s very sad, but true . 
 

    [Bm]       
But this me do believe 
 

       [Am7]      [D]
Friends still a part of you . 
 

    [G]     [Dsus2/F#] 
And if you go away . 
 

    [Em]        [C] 
And live some other place . 
 

       [Am7/G]     [Em] 
I will think of you each day . 
 

    [Am7]       [D] 
And see your smiley face . 
 

 

   [G]      [Am7]       [G] 
And we will always be your friends . 
 

     [B7]      [Em] 
No matter where you are . 
 

  [G7]       [C] 
Just around the bend . 
 

    [Am7]    [D] 
Or very , very far . 
 

     [Am7]    [G] 
Wherever you will go . 
 

       [B7]             [Em] 
When you reach your journey"s end........ . 
 

  [G7]     [C] 
No matter what . 
 

      [D]            [G] 
We"ll always be your friends........ . 
 

             
And we won"t be surprised 
         
If we meet again 
        
And when we do 
               
We still will be your friends 
 

     [Am7]      [D]    [G] 
Your very truest bestest friends . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com