highlight chords
[Am]..My [Am]love has gone [C]away, ...[Em]
quietly after a [Am]hundered days. ...[Em]
This is what's she has [F]always said she [G]won't stay
for more than what she [Am]can repay.
I can still hear her [C]say there ...[Em]
that I'm not hearing [Am]tender play ...[Em]
The day she let me [F]kiss her was a [G]display,
of love to those who [Am]she betray.
How can I put [C]someone to the test,
when I thought [Em]I got the best.
Untill the [Am]taste of bitterness then I [Em]regret
but still that I won't [F]detest,
the love I can't [G]forget,
like someone who has [Am]left.
How can i leave [C]someone for the rest
when i'm alone [Em]facing the best
Untill they [Am]take some try to reason i [Em]regret
But still that i won't [F]detest
who i can never [G]forget
like someone i once [Am]met..
Chuẩn giọng Diêu Tư Đình luôn.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Betrayal - Diêu Tư Đình

N/A
[Am]..My [Am]love has gone [C]away, ...[Em]
quietly after a [Am]hundered days. ...[Em]
This is what's she has [F]always said she [G]won't stay
for more than what she [Am]can repay.
I can still hear her [C]say there ...[Em]
that I'm not hearing [Am]tender play ...[Em]
The day she let me [F]kiss her was a [G]display,
of love to those who [Am]she betray.
How can I put [C]someone to the test,
when I thought [Em]I got the best.
Untill the [Am]taste of bitterness then I [Em]regret
but still that I won't [F]detest,
the love I can't [G]forget,
like someone who has [Am]left.
How can i leave [C]someone for the rest
when i'm alone [Em]facing the best
Untill they [Am]take some try to reason i [Em]regret
But still that i won't [F]detest
who i can never [G]forget
like someone i once [Am]met..
Chuẩn giọng Diêu Tư Đình luôn.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com