1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bí tích cao cả

Lm. Pet Huy Hoàng

Nguồn: thanhcavietnam.net