1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bia ôm

Cuộn trang

1. [Dm] Nhiều đức ông [Gm] chồng dối gian cả [Dm] vợ theo bè bạn quý đi tìm tí [F] thơ Đến [Dm] nơi cứ ngỡ là [Gm] mơ môi son mày [Dm] tím gái tơ đèn [F] mờ [Dm][A]-[Dm][A] Vừa bước vô [C] là em hôn một [Dm] cái ôi mùi con gái nên hồn đảo [F] điên Quán [Dm] em đúng thật là quán [Gm] tiên vừa ôm vừa [A] uống anh quên bao muộn [Dm] phiền [Dm][A]-[Dm][A] Chuyện [Dm] gì trong quán bia ôm vừa ôm vừa uống vừa quên muộn phiền Tiền [F] thì giàu hết đêm nay mai thời ta [Dm] ký tiền ta lại vào Nhà [Gm] thì vợ yếu con [Dm] đau vui thì anh hưởng chứ sầu thì ai [F] lo Vợ [Dm] con một chữ anh so [Gm] đo ôm em một lát anh bo 2 chỉ [Dm] vàng [Dm][A]-[Dm][A] Tiền [Dm] nào anh uống bia ôm tiền dân tiền nuớc tiền con tiền vợ Cuộc [F] đời đâu phải như mơ rồi khi tiền [Dm] hết bơ vơ một mình Tội [C] gì đi đến bia [Dm] ôm, vui thì xị đế cũng là đệ [F] huynh Đừng [Dm] quên hạnh phúc gia đình vui bên người [Bb] khác chứ vợ [A] mình anh lo [Dm] chăng? 2. [F] Nhiều đức ông [Gm] chồng dối gian cả [Dm] vợ theo bè bạn quý đi tìm tí [F] thơ Đến [Dm] nới cứ ngỡ là [Gm] mơ, đâu ra mà [Dm] lắm gái tơ một [F] nhà [Dm][A]-[Dm][A] Vừa bước vô [C] là em hôn một [Dm] cái ôi mùi con gái nên hồn đảo [F] điên Quán [Dm] em đúng thật là quán [Gm] tiên vừa ôm vừa uống anh quên bao muộn [Dm] phiền [Dm][A]-[Dm][A] Chuyện [Dm] gì trong quán bia ôm vừa ôm vừa uống vừa quên muộn phiền Tiền [F] thì giàu hết đêm nay mai thời ta [Dm] ký tiền ta lại vào Vợ [C] nhà con trước tính [Dm] sau vui thì anh hưởng chứ sầu thì ai [F] lo Vợ [Dm] con một chữ anh so [Gm] đo ôm em một lát anh bo 2 chỉ [Dm] vàng [Dm][A]-[Dm][A] Tình [Dm] nào trong quán bia ôm tình anh là gái tình em là tiền Để [F] rồi sau giấc mơ tiên tiệc tan tiền [Dm] hết quay lưng tình hờ Giận [C] mình sau quá ngây [Dm] thơ, con ngoan vợ trẻ còn gì hơn [F] đây Nhân [Dm] sinh chỉ một kiếp này, anh ơi đừng [Bb] phí những [A] ngày thanh [Dm] xuân

Video hướng dẫn