highlight chords
				                          
You say it"s your birthday 
                
Well it"s my birthday too yeah 
               
They say it"s your birthday 
               
We"re gonna have a good time 
               
I"m glad it"s your birthday 
            
Happy birthday to you 
 

                 
Yes we"re going to a party party 
                 
Yes we"re going to a party party 
                 
Yes we"re going to a party party 
 

                   
I would like you to dance (birthday) 
                   
Take a cha-cha-cha-chance (birthday) 
                   
I would like you to dance (birthday) 
    
Dance 
 

                   
I would like you to dance (birthday) 
                   
Take a cha-cha-cha-chance (birthday) 
                   
I would like you to dance (birthday) 
    
Dance 
 

              
You say it"s your birthday 
                
Well it"s my birthday too yeah 
              
You say it"s your birthday 
               
We"re gonna have a good time 
               
I"m glad it"s your birthday 
           
Happy birthday to you 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Birthday - The Beatles

				                          
You say it"s your birthday 
                
Well it"s my birthday too yeah 
               
They say it"s your birthday 
               
We"re gonna have a good time 
               
I"m glad it"s your birthday 
            
Happy birthday to you 
 

                 
Yes we"re going to a party party 
                 
Yes we"re going to a party party 
                 
Yes we"re going to a party party 
 

                   
I would like you to dance (birthday) 
                   
Take a cha-cha-cha-chance (birthday) 
                   
I would like you to dance (birthday) 
    
Dance 
 

                   
I would like you to dance (birthday) 
                   
Take a cha-cha-cha-chance (birthday) 
                   
I would like you to dance (birthday) 
    
Dance 
 

              
You say it"s your birthday 
                
Well it"s my birthday too yeah 
              
You say it"s your birthday 
               
We"re gonna have a good time 
               
I"m glad it"s your birthday 
           
Happy birthday to you 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com