highlight chords
1. [Em] Black is black [D] I want my baby back
[Em] It's grey, [A] it's grey since she went away oh [D] oh
What can I do 'cause [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
2. [Em] If I had my way, [D] she'd be back today
[Em] But she don't like [A] to see me again oh [D] oh
What can I do 'cause [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feelling [D] blue.
Chorus: [Em] I can't choose (I can't choose)
It's [F#m] to much to lose (it's to much to lose)
My [G] love's too strong oh
Whoa …[Em] maybe if she would come back to me
Then I [A] can't go wrong [F#][B]
3. [Em] Bad is bad (bad is [D] bad) that I feel so sad (feel so sad)
[Em] It's time it's time (it's time it's [A] time) that I found peace of mind oh [D] oh
What can I do 'cause [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue.
Chorus: [Em] I can't choose (I can't choose)
It's [F#m] to much to lose (it's to much to lose)
My [G] love's too strong oh
Whoa …[Em] maybe if she would come back to me
Then I [A] can't go wrong [F#][B].
Repeat: [Em][D][G] Black is [D] black ah [Em] ah 
[D][A] Black is [D] black ah [Em] ah [D][Em][D]
[Em] Black is black [D] I want my baby back
[Em] It's grey, [A] it's grey since she went away oh [D] oh
What can I do 'cause [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
Ending: 'Cause [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
Feeling blue - [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
[G] I'm feeling blue, babe, [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
[Bm] I'm feeling blue, babe, [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
'Cause [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Black is black

Los Bravos
1. [Em] Black is black [D] I want my baby back
[Em] It's grey, [A] it's grey since she went away oh [D] oh
What can I do 'cause [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
2. [Em] If I had my way, [D] she'd be back today
[Em] But she don't like [A] to see me again oh [D] oh
What can I do 'cause [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feelling [D] blue.
Chorus: [Em] I can't choose (I can't choose)
It's [F#m] to much to lose (it's to much to lose)
My [G] love's too strong oh
Whoa …[Em] maybe if she would come back to me
Then I [A] can't go wrong [F#][B]
3. [Em] Bad is bad (bad is [D] bad) that I feel so sad (feel so sad)
[Em] It's time it's time (it's time it's [A] time) that I found peace of mind oh [D] oh
What can I do 'cause [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue.
Chorus: [Em] I can't choose (I can't choose)
It's [F#m] to much to lose (it's to much to lose)
My [G] love's too strong oh
Whoa …[Em] maybe if she would come back to me
Then I [A] can't go wrong [F#][B].
Repeat: [Em][D][G] Black is [D] black ah [Em] ah 
[D][A] Black is [D] black ah [Em] ah [D][Em][D]
[Em] Black is black [D] I want my baby back
[Em] It's grey, [A] it's grey since she went away oh [D] oh
What can I do 'cause [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
Ending: 'Cause [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
Feeling blue - [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
[G] I'm feeling blue, babe, [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
[Bm] I'm feeling blue, babe, [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue
'Cause [Em] ah-ah-ah-[A] ah-I I'm feeling [D] blue

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com