highlight chords
				               [G]      [Am]      [G]    
Black bird singing in the dead of night 
  [C]       [D]        [Em]   
Take these broken wings and learn to fly 
  [D]   [C]   
All your life 
  [G]    [A]      [D]      [G]    
You were only waiting for this moment to arise 
 

     [C] [G] [A] [D] [G] 
Link 1; -- -- -- -- -- -- 
 

     [G]    [Am]     [G]    
Blackbird singing in the dead of night 
   [C]      [D]       [Em]   
Take these sunken eyes and learn to see 
  [D]   [C]   
All your life 
  [G]     [A]      [D]       [G]    
You were only waiting for this moment to be free 
 

 [F]   [Dm]   [A]  
Bl ack-bir d, [F]ly --- 
 [F]   [Dm]   [C]   [A]  
Bl ack-bir d, [F]ly ------ --- 
     [D]        [G]      
Into the light of the dark black night 
 

      [G]  [Am]   [G]    [G]   [G]     [C]   [D]    [Em]   [D]  [C]    [C]  [C]   [G]  [A]    [D]   [G]  
Link 2; --- ---- ------ ------ ------ ------ ----- ------ ----- ---- ------- ---- ---- ---- ------ ----- ---- 
 

 [F]   [Dm]   [C]  
Bl ack-bir d  [F]ly --- 
 [F]   [Dm]   [C]  [A]  
Bl ack-bir d  [F]ly ---- --- 
     [D]       [G]      
Into the light of a dark black night 
 

      [G]  [Am]   [G]    [G]   [G]     [C]   [D]    [Em]   [D]  [C]    [C]  [C]   [G]  [A]    [D]   [G]  
Link 3; --- ---- ------ ------ ------ ------ ----- ------ ----- ---- ------- ---- ---- ---- ------ ----- ---- 
 

     [G]     [Am]     [G]   
Blackbird singing in the dead of night 
   [C]      [D]        [Em]   
Take these broken wings and learn to fly 
  [D]    [C]  
All your  l ife 
  [G]     [A]      [D]       [G]   
You were only waiting for this moment to arise 
  [C]   [G]      [A]    [D]     [G]   
You were o nly waiting for this moment to arise 
  [C]   [G]      [A]    [D]     [G]   
You were o nly waiting for this moment to arise 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Blackbird - The Beatles

				               [G]      [Am]      [G]    
Black bird singing in the dead of night 
  [C]       [D]        [Em]   
Take these broken wings and learn to fly 
  [D]   [C]   
All your life 
  [G]    [A]      [D]      [G]    
You were only waiting for this moment to arise 
 

     [C] [G] [A] [D] [G] 
Link 1; -- -- -- -- -- -- 
 

     [G]    [Am]     [G]    
Blackbird singing in the dead of night 
   [C]      [D]       [Em]   
Take these sunken eyes and learn to see 
  [D]   [C]   
All your life 
  [G]     [A]      [D]       [G]    
You were only waiting for this moment to be free 
 

 [F]   [Dm]   [A]  
Bl ack-bir d, [F]ly --- 
 [F]   [Dm]   [C]   [A]  
Bl ack-bir d, [F]ly ------ --- 
     [D]        [G]      
Into the light of the dark black night 
 

      [G]  [Am]   [G]    [G]   [G]     [C]   [D]    [Em]   [D]  [C]    [C]  [C]   [G]  [A]    [D]   [G]  
Link 2; --- ---- ------ ------ ------ ------ ----- ------ ----- ---- ------- ---- ---- ---- ------ ----- ---- 
 

 [F]   [Dm]   [C]  
Bl ack-bir d  [F]ly --- 
 [F]   [Dm]   [C]  [A]  
Bl ack-bir d  [F]ly ---- --- 
     [D]       [G]      
Into the light of a dark black night 
 

      [G]  [Am]   [G]    [G]   [G]     [C]   [D]    [Em]   [D]  [C]    [C]  [C]   [G]  [A]    [D]   [G]  
Link 3; --- ---- ------ ------ ------ ------ ----- ------ ----- ---- ------- ---- ---- ---- ------ ----- ---- 
 

     [G]     [Am]     [G]   
Blackbird singing in the dead of night 
   [C]      [D]        [Em]   
Take these broken wings and learn to fly 
  [D]    [C]  
All your  l ife 
  [G]     [A]      [D]       [G]   
You were only waiting for this moment to arise 
  [C]   [G]      [A]    [D]     [G]   
You were o nly waiting for this moment to arise 
  [C]   [G]      [A]    [D]     [G]   
You were o nly waiting for this moment to arise 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com