highlight chords
				            [G]          [D]          
Blue is the colour, football is the game 
            [G]         
We"re all together and winning is our aim 
  [C]           [G]      
So c heer us on through the sun and rain 
         [D]       [G]  
"Cause Chelsea, C helsea is our n ame. 
 

 

[G]              [A]      
Here at the Bridge, whether r ain or fine 
[D]       [G]     
We can shine a ll the time 
            [C]      
Home or away, come and see us play 
    [D]      [G] 
You"re w elcome any d ay 
 

 

[G]          [D]          
Blue is the colour, football is the game 
            [G]         
We"re all together and winning is our aim 
  [C]           [G]      
So c heer us on through the sun and rain 
         [D]       [G]  
"Cause Chelsea, C helsea is our n ame. 
 

 

[G]             [A]      
Come to the Shed and we"ll welcome you 
[D]          [G]       
Wear your blue and s ee us through 
               [C]      
Sing loud and clear until the game is done 
   [D]      [G]  
Sing C helsea every one 
 

 

[G]          [D]          
Blue is the colour, football is the game 
            [G]         
We"re all together and winning is our aim 
  [C]           [G]      
So c heer us on through the sun and rain 
         [D]       [G]  
"Cause Chelsea, C helsea is our n ame. 
 

 

[G]          [D]          
Blue is the colour, football is the game 
            [G]         
We"re all together and winning is our aim 
  [C]           [G]      
So c heer us on through the sun and rain 
         [D]       [G]  
"Cause Chelsea, C helsea is our n ame. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Blue Is The Color

				            [G]          [D]          
Blue is the colour, football is the game 
            [G]         
We"re all together and winning is our aim 
  [C]           [G]      
So c heer us on through the sun and rain 
         [D]       [G]  
"Cause Chelsea, C helsea is our n ame. 
 

 

[G]              [A]      
Here at the Bridge, whether r ain or fine 
[D]       [G]     
We can shine a ll the time 
            [C]      
Home or away, come and see us play 
    [D]      [G] 
You"re w elcome any d ay 
 

 

[G]          [D]          
Blue is the colour, football is the game 
            [G]         
We"re all together and winning is our aim 
  [C]           [G]      
So c heer us on through the sun and rain 
         [D]       [G]  
"Cause Chelsea, C helsea is our n ame. 
 

 

[G]             [A]      
Come to the Shed and we"ll welcome you 
[D]          [G]       
Wear your blue and s ee us through 
               [C]      
Sing loud and clear until the game is done 
   [D]      [G]  
Sing C helsea every one 
 

 

[G]          [D]          
Blue is the colour, football is the game 
            [G]         
We"re all together and winning is our aim 
  [C]           [G]      
So c heer us on through the sun and rain 
         [D]       [G]  
"Cause Chelsea, C helsea is our n ame. 
 

 

[G]          [D]          
Blue is the colour, football is the game 
            [G]         
We"re all together and winning is our aim 
  [C]           [G]      
So c heer us on through the sun and rain 
         [D]       [G]  
"Cause Chelsea, C helsea is our n ame. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com