1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bởi vì đâu

Cuộn trang

Bởi vì [Am] tôi không là giấc [Dm] mộng Làm sao [E7] ru tình những đợi mong Bởi vì [Dm] tôi không là biển [G] rộng Làm sao [E7] ru cuộc sống buồn [Am] vui Bởi vì [Dm] em là [G] cơn mưa [C] lũ Bởi vì [E7] em là gió thiên thu Em ra [Dm] đi bỏ tình tôi [Am] lại Em ra [Dm] đi bỏ lại trăm [Am] năm Bởi vì [E7] đâu, bởi vì [Am] đâu Bởi dòng [Dm] sông còn lênh đênh [Am] mãi Bởi vì [E7] đêm vọng tiếng bi ai Chim bay [Dm] đi cánh sầu nghiêng [Am] lại Em ra [Dm] đi bỏ lại thu [Am] phai Bởi vì [E7] đâu, bởi vì [Am] đâu * Bỏ ngày [G] buồn như nghìn thế [C] kỷ Bỏ dòng [G] sông mang hạnh phúc tôi [C] đi Bỏ mùa [Dm] đông mưa trên thành phố [G] nhỏ Bơ hẹn [E7] hò trong màu nắng thiên [Am] thu Bởi vì [E7] đâu, bởi vì [Am] đâu Bởi vì [E7] đâu, bởi vì [Am] đâu

Video hướng dẫn