1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bông bí vàng

Cuộn trang

Trời [Bm] mưa trên khóm mía [Em] lau Trời rụng giọt [D] mưa, xao xuyến xuyến [Em] xao Nhà [C] anh, dậu đổ bìm [Am] leo Mà nhà [D] em mẹ [Bm] cha rào mấy lượt [Em] rào Hỏi [D] chớ con đường mòn [Bm] nào Mà hai đứa để gặp nhau xui nên [Em] ta làm việc [Am] nhiều Kiếm đồng [G] tiền dành mua sắm trầu [D] cau [Em] Trâu cày ruồng [Bm] gò, trâu thở liền vo Con trâu ơi [E] thương dùm cuộc [Am] tình Họ đang cần [G] có đôi bạn [Em] làm ăn uhm [Bm] hum uhm hum hum [Em] uhm uhm [Bm] hum uhm hum hum [Em] uhm uhm hum [Bm] uhm hum hum [Em] uhm uhm hum [C] uhm hum hum [Em] uhm Bây [Em] giờ trầu xanh vườn trầu Cau trổ quày [Am] cau mà mẹ cha không ngó xuống [Em] Gió thổi năm non mà mẹ cha [Am] chưa mát trong [Em] lòng Hái bông bí em [Bm] trồng anh đem luộc cầu [Em] xin Bây [C] giờ trời mưa ngập [Em] ruộng Thương muộn còn [Am] thương [Em] Cuộc tình [A] duyên trôi theo dòng [Em] nước [A] Bí trổ bông [Em] thơm một giàn bông [Am] Không muốn hái bông [Em] nào [D] Nhớ thương nửa cuộc [Bm] tình Sao nghe ruột quặn [Em] đau

Video hướng dẫn