1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bông bưởi hoa cau

Cuộn trang

Tóc con [Em] dài mẹ cài bông hoa [C] lý Mẹ lượm từng [Am] bông bưởi [B7] trắng con gội [Em] đầu Mẹ kể chuyện [D] xưa bông bưởi hoa [Bm] cau Mẹ dạy từng [D] câu hò [B7] lý ca [Em] dao. Nắng thu [Em] buồn nhuộm vàng ngõ trúc [C] vắng Từng nhịp võng [Am] đưa mẹ [B7] hát tiếng nghe [Em] buồn Chừng lưng lửng [D] cơm mẹ gói mo [Bm] cau Mẹ lên ruộng [D] sâu gặt [B7] hái nuôi [Em] con. ĐK: Con chợt [C] nhớ vườn [G] cau trước [Em] cửa Và [D] con chợt [B7] nhớ vườn bưởi sau [Em] hè Mẹ không còn, lượm từng bông bưởi [C] trắng [D] Cơn nhẹ [B7] gió bông bưởi rụng đầy [Em] sân. Con sẽ [C] nhớ vườn [G] cau ấy [Em] mãi Và [D] con sẽ [B7] nhớ vườn bưởi trọn [Em] đời Để khi [C] nào mùa [D] thu rụng [C][D] Con lại [B7] nhớ bông bưởi rụng đầy [Em] sân. [A] Bông bưởi [D] thơm vườn [G] bưởi [A] Đâu nữa [D] để gội [Em] đầu [C] Nhớ câu [B7] hò điệu [Em][C] Mang giai [D] điệu lời [Em] ru. Đừng [C] bay [B7] [Em] mà Mòn [A] mỏi sức [Em] chim [A] Rồi bơ vơ cảnh [C] lạ Sợ [D] con tìm về cây [B7] xưa Sợ [G] con tìm con [Em] tìm về cây [D] xưa, cây [Em] xưa Sợ con [G] tìm con [Em] tìm về cây [D] xưa, cây [Em] xưa.

Video hướng dẫn