Bóng dáng thiên thần (Tặng những chỏm tóc)

≣≣
Em bỏ [D]lại khung trời tuổi [F#m]mộng
Bước chân [Em]đi duyên [Gm]kiếp tự thuở [Bm]nào
Câu kinh [G]Phật sớm [F#m]hôm em bầu [Bm]bạn
Gối thềm [A]khuya em mơ một vì [D]sao
 
Hương hoa [G]sứ ngạt ngào bay trong [Em]gió
Tiếng chuông [A]ngân lồng lộng ánh trăng [D]rằm
Manh áo [Bm]vá còn [Em]nguyên mùi trầm [A]hương
Bóng em [A]ngồi hun hút cõi xa [D]xăm [D7]
 
Em hiền [G]dịu em tinh [F#m]khôi em quá [Em]đỗi
Trần gian [A]kia phủ phục nét em [D]cười
Trong nắng [Bm]sớm ngồi [Em]bên giàn thiên [A]
chắp tay [A]nhìn bóng hạt sương [D]rơi
 
Tôi lang [D]bạt [Em]đi tìm lẽ [F#m]sống
Rồi gặp [Em]em giữa [Gm] chốn [D]Ta-bà
Chỏm tóc [G]xinh in [F#m] hình dấu [Bm]hỏi
Chợt giật [A]mình Phật chẳng đâu [D]xa
Danh sách hợp âm (Click để tắt)