highlight chords
Ngày chàng ra [Dm] đi hẹn mùa so đũa nở
Chàng sẽ quay [Gm] về câu [Dm] hẹn ước bên [F] nhau
Nàng đợi [A7] mong đã bao lần bông [Gm] trổ
Nước mắt thương [C] chờ ôm [A7] sầu nhớ mênh mông.
Em ngóng [Dm] trông thao thức bao canh [Gm] trường
Người đi xa vắng bấy [A7] lâu không trở [Dm] về
Nơi bến [Am] xưa em đợi mong chàng [C] về
Ai ngờ bên sông [Am] vắng anh thay [A7] lòng đổi dạ người [Dm] ơi
ĐK:
Bao [Dm] mùa bao mùa so đũa trổ [G] bông
Là bao nỗi nhớ nhớ [A7] thương ai trong [Dm] lòng
Anh ra [Am] đi không hẹn buổi quay [C] về
Để em não nề thơ thẩn suốt đêm [F] thâu
Nào [Dm] ngờ, nào ngờ chàng trở về [G] đây
Cùng ai chung bóng kết [A7] hoa dây tơ [Dm] hồng
Dạ [Am] ơi sao chua xót trong [C] lòng
Thương bông so [A7] đũa trắng sắc son chung vẹn [Dm] lòng
Dạ [A7] ơi sao chua xót trong [C] lòng
Tương tư so đũa [A7] trắng trách ai sao bạc [Dm] lòng.
* Đàn [Dm] kêu tích tịch tang tình
Sương [A7] rơi bên bờ sông lạnh
Chờ [Dm] ai thấm ướt mi buồn
Tiếng đàn [A7] ai buồn não nuột
Cho lòng thêm vấn [Dm] vương
Xa [A7] rồi ai có [Dm] thương
Người [G] ơi sao anh nỡ phụ [Dm] tình
Người [G] ơi sao anh nỡ phụ [Dm] tình.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bông so đũa trắng

Sơn Hạ
Ngày chàng ra [Dm] đi hẹn mùa so đũa nở
Chàng sẽ quay [Gm] về câu [Dm] hẹn ước bên [F] nhau
Nàng đợi [A7] mong đã bao lần bông [Gm] trổ
Nước mắt thương [C] chờ ôm [A7] sầu nhớ mênh mông.
Em ngóng [Dm] trông thao thức bao canh [Gm] trường
Người đi xa vắng bấy [A7] lâu không trở [Dm] về
Nơi bến [Am] xưa em đợi mong chàng [C] về
Ai ngờ bên sông [Am] vắng anh thay [A7] lòng đổi dạ người [Dm] ơi
ĐK:
Bao [Dm] mùa bao mùa so đũa trổ [G] bông
Là bao nỗi nhớ nhớ [A7] thương ai trong [Dm] lòng
Anh ra [Am] đi không hẹn buổi quay [C] về
Để em não nề thơ thẩn suốt đêm [F] thâu
Nào [Dm] ngờ, nào ngờ chàng trở về [G] đây
Cùng ai chung bóng kết [A7] hoa dây tơ [Dm] hồng
Dạ [Am] ơi sao chua xót trong [C] lòng
Thương bông so [A7] đũa trắng sắc son chung vẹn [Dm] lòng
Dạ [A7] ơi sao chua xót trong [C] lòng
Tương tư so đũa [A7] trắng trách ai sao bạc [Dm] lòng.
* Đàn [Dm] kêu tích tịch tang tình
Sương [A7] rơi bên bờ sông lạnh
Chờ [Dm] ai thấm ướt mi buồn
Tiếng đàn [A7] ai buồn não nuột
Cho lòng thêm vấn [Dm] vương
Xa [A7] rồi ai có [Dm] thương
Người [G] ơi sao anh nỡ phụ [Dm] tình
Người [G] ơi sao anh nỡ phụ [Dm] tình.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com