1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bông so đũa trắng

Cuộn trang

Ngày chàng ra [Dm] đi hẹn mùa so đũa nở Chàng sẽ quay [Gm] về câu [Dm] hẹn ước bên [F] nhau Nàng đợi [A7] mong đã bao lần bông [Gm] trổ Nước mắt thương [C] chờ ôm [A7] sầu nhớ mênh mông. Em ngóng [Dm] trông thao thức bao canh [Gm] trường Người đi xa vắng bấy [A7] lâu không trở [Dm] về Nơi bến [Am] xưa em đợi mong chàng [C] về Ai ngờ bên sông [Am] vắng anh thay [A7] lòng đổi dạ người [Dm] ơi ĐK: Bao [Dm] mùa bao mùa so đũa trổ [G] bông Là bao nỗi nhớ nhớ [A7] thương ai trong [Dm] lòng Anh ra [Am] đi không hẹn buổi quay [C] về Để em não nề thơ thẩn suốt đêm [F] thâu Nào [Dm] ngờ, nào ngờ chàng trở về [G] đây Cùng ai chung bóng kết [A7] hoa dây tơ [Dm] hồng Dạ [Am] ơi sao chua xót trong [C] lòng Thương bông so [A7] đũa trắng sắc son chung vẹn [Dm] lòng Dạ [A7] ơi sao chua xót trong [C] lòng Tương tư so đũa [A7] trắng trách ai sao bạc [Dm] lòng. * Đàn [Dm] kêu tích tịch tang tình Sương [A7] rơi bên bờ sông lạnh Chờ [Dm] ai thấm ướt mi buồn Tiếng đàn [A7] ai buồn não nuột Cho lòng thêm vấn [Dm] vương Xa [A7] rồi ai có [Dm] thương Người [G] ơi sao anh nỡ phụ [Dm] tình Người [G] ơi sao anh nỡ phụ [Dm] tình.

Video hướng dẫn