Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bụi Phấn (chế Bụi Game)

Cuộn trang

[C]Khi trò viết [Am]bảng 
Lệ [F]muốn rơi [G]rơi 
[Dm]phải tại bài 
Hôm [F]nay lệch tủ 
Có phải tại bài 
Hôm nay khó [G]nhằn 
 
Em quay xuống liên [G]hồi 
Cầu [Am]mong cứu tinh bạn [G]
Bạn [Em]e đều chịu [F]hết 
Bởi hôm [G]qua còn luyện game 
 
Mai [C]sau hứa xin [G]chừa 
[Am]e quyết tâm từ [G]này 
Bỏ [C]game và học [F]tốt 
Cho [G]ba mẹ còn [C]vui.