highlight chords
				             [Dm]              [F]       [C]    
Đưa em về qua phố từng nhịp chân sao vấn vương 
                 [F]  
Tôi nghe bước em không như ngày ấy 
 [Dm]                [F]        [C] 
Bước chân này khi đó tưởng cùng em đến mãi sau 
                    [Dm]  
Nhưng mãi mãi ta xa nhau bước chân này đây 
 

 [Gm]            [Dm]    [Gm]  
Ôi sao giờ đây bước chân ta lặng nhìn 
                   [A7]  
Sao không như khi xưa ta nhịp chung bước 


 [Bb]                [F]   
Dấu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường 
           [Gm] 
Nơi em quay bước đi 
                  [Dm]        
Riêng tôi sẽ mãi nơi đây nhìn bóng em xa thật rồi 
 [Eb]             [Bb]  [F]  [Bb] 
Lòng chợt vang lên một câu hát xưa 
 

                 [F]   
Dấu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường 
          [Gm] 
Nơi em quay gót đi 
                   [Dm]        
Nơi đây sẽ chứng nhân cho ngày chúng ta xa cách nhau 
 [Eb]           
Giờ một mình đơn côi 
     [Bb]       [F7]     [Bb]   
Lòng vẫn nhớ những bước chân cuối cùng. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bước Chân Cuối Cùng

				             [Dm]              [F]       [C]    
Đưa em về qua phố từng nhịp chân sao vấn vương 
                 [F]  
Tôi nghe bước em không như ngày ấy 
 [Dm]                [F]        [C] 
Bước chân này khi đó tưởng cùng em đến mãi sau 
                    [Dm]  
Nhưng mãi mãi ta xa nhau bước chân này đây 
 

 [Gm]            [Dm]    [Gm]  
Ôi sao giờ đây bước chân ta lặng nhìn 
                   [A7]  
Sao không như khi xưa ta nhịp chung bước 


 [Bb]                [F]   
Dấu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường 
           [Gm] 
Nơi em quay bước đi 
                  [Dm]        
Riêng tôi sẽ mãi nơi đây nhìn bóng em xa thật rồi 
 [Eb]             [Bb]  [F]  [Bb] 
Lòng chợt vang lên một câu hát xưa 
 

                 [F]   
Dấu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường 
          [Gm] 
Nơi em quay gót đi 
                   [Dm]        
Nơi đây sẽ chứng nhân cho ngày chúng ta xa cách nhau 
 [Eb]           
Giờ một mình đơn côi 
     [Bb]       [F7]     [Bb]   
Lòng vẫn nhớ những bước chân cuối cùng. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com