1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bước chân người mục tử

Sr. Chu Linh , OP
Nguồn: thanhcavietnam.net