highlight chords
 [Em]          [Am]        
Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn. 
 [C]      [D]     [B7]    [Em] [D]      [G]  
Đá mòn mà đôi gót không mòn. Ta đi nhằm phương Nam 
  [D]     [G]    [D]    [G]    
Gió ngàn đưa chân ta về quê hương. 
  [Em]    [D]  [G]   [D]   [G]   [B]   
Quân về trong gió đang dâng triều lên. 
  [D]   [G]     [D]  
Máu thấm đường ta đi 
  [G]    [D]         [Bm]    
Lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết . 
 [Am]      [B7]   [C]   [B7]  [Em]   
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. 
  [Em]          [Am]       
Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương. [C] [D] [B7] Theo Đảng mạnh chân bước lên đường. [Em] [D] [G] Trên con đường ta đi [D] [G] [D] [G] Lũ trào thác xối muỗi rừng vắt núi. [Em] [D] [G] [D] [G] [B] Ôi! miền Nam đó dang tay gọi tới. [D] [G] [D] Núi vút thành vách đứng [G] [D] [Bm] Nắng hè khét đá, rừng khuya mất lối. [Am] [B7] [C] [B7] [Em] Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. [Em] [Am] Ta là con của núi non Trường Sơn. [C] [D] [B7] Nối mạch tình quê giữa hương ngàn. [Em] [D] [G] Ôi ! Núi rừng che ta [D] [G] [D] [G] Núi rừng bao vây quân thù bốn phía. [Em] [D] [G] [D] [G] [B] Con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa . [D] [G] [D] Nơi chân trời đang dâng [G] [D] [Bm] Sắc hồng đang lan, lòng ta như nắng. [Am] [B7] [C] [B7] [Em] Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. [Em] [Am] Con đường đi lửa máu theo từng giây. [C] [D] [B7] Chuyến hàng vào Nam nghĩa thêm dầy. [Em] [D] [G] Mỗi thước đường vươn xa [D] [G] [D] [G] Chuyến hàng ta vô góp phần chiến thắng. [Em] [D] [G] [D] [G] [B] Tấm lòng miền Bắc đang mong chờ ta. [D] [G] [D] Tiến dưới cờ chiến thắng [G] [D] [Bm] Quyết giành thống nhất, đời cao tiếng hát. [Am] [B7] [C] [B7] [Em] Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bước chân trên dải Trường Sơn

 [Em]          [Am]        
Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn. 
 [C]      [D]     [B7]    [Em] [D]      [G]  
Đá mòn mà đôi gót không mòn. Ta đi nhằm phương Nam 
  [D]     [G]    [D]    [G]    
Gió ngàn đưa chân ta về quê hương. 
  [Em]    [D]  [G]   [D]   [G]   [B]   
Quân về trong gió đang dâng triều lên. 
  [D]   [G]     [D]  
Máu thấm đường ta đi 
  [G]    [D]         [Bm]    
Lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết . 
 [Am]      [B7]   [C]   [B7]  [Em]   
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. 
  [Em]          [Am]       
Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương. [C] [D] [B7] Theo Đảng mạnh chân bước lên đường. [Em] [D] [G] Trên con đường ta đi [D] [G] [D] [G] Lũ trào thác xối muỗi rừng vắt núi. [Em] [D] [G] [D] [G] [B] Ôi! miền Nam đó dang tay gọi tới. [D] [G] [D] Núi vút thành vách đứng [G] [D] [Bm] Nắng hè khét đá, rừng khuya mất lối. [Am] [B7] [C] [B7] [Em] Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. [Em] [Am] Ta là con của núi non Trường Sơn. [C] [D] [B7] Nối mạch tình quê giữa hương ngàn. [Em] [D] [G] Ôi ! Núi rừng che ta [D] [G] [D] [G] Núi rừng bao vây quân thù bốn phía. [Em] [D] [G] [D] [G] [B] Con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa . [D] [G] [D] Nơi chân trời đang dâng [G] [D] [Bm] Sắc hồng đang lan, lòng ta như nắng. [Am] [B7] [C] [B7] [Em] Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. [Em] [Am] Con đường đi lửa máu theo từng giây. [C] [D] [B7] Chuyến hàng vào Nam nghĩa thêm dầy. [Em] [D] [G] Mỗi thước đường vươn xa [D] [G] [D] [G] Chuyến hàng ta vô góp phần chiến thắng. [Em] [D] [G] [D] [G] [B] Tấm lòng miền Bắc đang mong chờ ta. [D] [G] [D] Tiến dưới cờ chiến thắng [G] [D] [Bm] Quyết giành thống nhất, đời cao tiếng hát. [Am] [B7] [C] [B7] [Em] Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập