1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bước chân trên dải Trường Sơn

Cuộn trang

[Em] [Am] Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn. [C] [D] [B7] [Em] [D] [G] Đá mòn mà đôi gót không mòn. Ta đi nhằm phương Nam [D] [G] [D] [G] Gió ngàn đưa chân ta về quê hương. [Em] [D] [G] [D] [G] [B] Quân về trong gió đang dâng triều lên. [D] [G] [D] Máu thấm đường ta đi [G] [D] [Bm] Lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết . [Am] [B7] [C] [B7] [Em] Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. [Em] [Am]

Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương. [C] [D] [B7] Theo Đảng mạnh chân bước lên đường. [Em] [D] [G] Trên con đường ta đi [D] [G] [D] [G] Lũ trào thác xối muỗi rừng vắt núi. [Em] [D] [G] [D] [G] [B] Ôi! miền Nam đó dang tay gọi tới. [D] [G] [D] Núi vút thành vách đứng [G] [D] [Bm] Nắng hè khét đá, rừng khuya mất lối. [Am] [B7] [C] [B7] [Em] Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. [Em] [Am] Ta là con của núi non Trường Sơn. [C] [D] [B7] Nối mạch tình quê giữa hương ngàn. [Em] [D] [G] Ôi ! Núi rừng che ta [D] [G] [D] [G] Núi rừng bao vây quân thù bốn phía. [Em] [D] [G] [D] [G] [B] Con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa . [D] [G] [D] Nơi chân trời đang dâng [G] [D] [Bm] Sắc hồng đang lan, lòng ta như nắng. [Am] [B7] [C] [B7] [Em] Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình. [Em] [Am] Con đường đi lửa máu theo từng giây. [C] [D] [B7] Chuyến hàng vào Nam nghĩa thêm dầy. [Em] [D] [G] Mỗi thước đường vươn xa [D] [G] [D] [G] Chuyến hàng ta vô góp phần chiến thắng. [Em] [D] [G] [D] [G] [B] Tấm lòng miền Bắc đang mong chờ ta. [D] [G] [D] Tiến dưới cờ chiến thắng [G] [D] [Bm] Quyết giành thống nhất, đời cao tiếng hát. [Am] [B7] [C] [B7] [Em] Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.

Video hướng dẫn