Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bước trên gian lao

Cuộn trang

Nhiều [Am] lúc tôi thấy chung quanh mình Trần gian [F] sống đau buồn chán chường [G] Đam mê ô tội, khước từ Chúa [E7] Cha. Vì [Am] ước mong cho trần gian biết Ngài Đoàn dân [F] thánh Chúa quên tháng ngày [G] đi khắp nơi gieo tin lành yêu [E7] thương. Rồi [Am] có lúc khó khăn như núi [G] con hoang mang ngã quỵ trên lối [F] Bên tai con con vang vọng tiếng Chúa dịu [E7] êm “Phàm nơi nào bàn chân ngươi đạp [Am] đến Thì ta [Dm] ban cho ngươi như ta đã [G] hứa” . Hãy đứng [C] lên qua sông Giô-đanh Đi vào miền [F] đất Chúa hứa ban cho Chẳng lo [G] sợ khi Giê-hô-va Ở cùng khắp [C] nơi nào ta đi qua. Cháy trong [Am] tim lòng nhiệt thành Và nguyện dâng tuổi [Dm] xuân sống cho Giê-xu. Vượt gian [F] lao tiến lên phía [G] trước Chúa đang đón [Am] chờ.