1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Buồn ngủ

Cuộn trang

[Am] [C] L ại một ngày làm việc hă ng say [Am] [C] Đ ường về nhà mệt nhoài ch ân tay [G] T hương sao hai con mắt thẩn thờ [Am] Đang lim dim đón chờ một giấc ngủ say, ngủ say. [Am] [C] N hìn ngoài đường đầy bụi v à xe. [Am] [C] T ừng dòng người còn dài lê thê. [G] C hen vai nhau sau lúc tan tầm, [Am]

Ôi tôi đang rất cần một giấc n gủ thôi. [C] [Dm] N hắm mắt mơ màng tìm một tiếng hát dịu dàng, [G] [C] [E7] m iên man ru tôi trong giấ c ngủ . [C] [Dm] B óng tối bao trùm, đồng hồ tích tắc xoay vòng, [G] [E] A i cho tôi xin giấc ngủ say??? Ngồi đầy nhoài người bật Ti Vi Một trần cầu. À, đội Chelsea. Nhưng tôi đâu có hứng thú gì Khi tôi đang rất cần một giấc ngủ thôi.

Video hướng dẫn