highlight chords
				             

 [F#]      [D#m]      [B] 
. .....Yesterday I went outside . 
 

       [C#7]    [F#] 
With my mama"s mason jar . 
 

        [D#m]    [B]   [F#] 
Caught a lovely butterfly ....... . 
 

      [D#m]   [B]
When I woke up today . 
 

      [C#7]     [F#] 
Looked in on my fairy pet . 
 

        [D#m]   [B] 
She had withered all away . 
 

        [G#m]      [C#7] 
No more sighing in the breast . 
 

 

         [D#m]  [F#] 
I"m sorry for what I did . 
 

                
I did what my body told me to. 
 

    [C#7]          
I didn"t mean to do you harm. 
 

             [B]       [C#7]           [F#] 
Everytime I pin down what I think I want it slips away........... . 
 

    [D#m]    [G#m] 
The goal slips away . 
 

 

      [D#m]        [B] 
Smell you on my hands for days . 
 

      [C#7]       [F#] 
I can"t wash away your scent . 
 

      [D#m]         [B]    [F#] 
If I"m a dog then you"re a bitch ......... . 
 

       [D#m]      [B] 
I guess you"re as real as me . 
 

    [C#7]        [F#] 
Maybe I can live with that . 
 

    [D#m]     [B] 
Maybe I need fantasy . 
 

        [G#m]    [C#7] 
Life of chasing butterfly . 
 

 

         [D#m]  [F#] 
I"m sorry for what I did . 
 

                
I did what my body told me to. 
 

    [C#7]         [F#] 
I didn"t mean to do you harm 
 
. 
 

             [B]       [C#7]      [F#] 
Everytime I pin down what I think I want it slips away . 
 

    [D#m]         [F#] 
The goal slips away......... . 
 

 

     [D#m]      [B] 
I told you I would return . 
 

       [C#7]      [F#] 
When the robin makes his nest . 
 

         [D#m]     [B]     [F#] 
But I ain"t never coming back ........... . 
 

     [C#7]       [D#m]        [B]    [F#] 
I"m sorry ........I"m sorry ...........I"m s.o .r. r. y . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Butterfly (F#)

				             

 [F#]      [D#m]      [B] 
. .....Yesterday I went outside . 
 

       [C#7]    [F#] 
With my mama"s mason jar . 
 

        [D#m]    [B]   [F#] 
Caught a lovely butterfly ....... . 
 

      [D#m]   [B]
When I woke up today . 
 

      [C#7]     [F#] 
Looked in on my fairy pet . 
 

        [D#m]   [B] 
She had withered all away . 
 

        [G#m]      [C#7] 
No more sighing in the breast . 
 

 

         [D#m]  [F#] 
I"m sorry for what I did . 
 

                
I did what my body told me to. 
 

    [C#7]          
I didn"t mean to do you harm. 
 

             [B]       [C#7]           [F#] 
Everytime I pin down what I think I want it slips away........... . 
 

    [D#m]    [G#m] 
The goal slips away . 
 

 

      [D#m]        [B] 
Smell you on my hands for days . 
 

      [C#7]       [F#] 
I can"t wash away your scent . 
 

      [D#m]         [B]    [F#] 
If I"m a dog then you"re a bitch ......... . 
 

       [D#m]      [B] 
I guess you"re as real as me . 
 

    [C#7]        [F#] 
Maybe I can live with that . 
 

    [D#m]     [B] 
Maybe I need fantasy . 
 

        [G#m]    [C#7] 
Life of chasing butterfly . 
 

 

         [D#m]  [F#] 
I"m sorry for what I did . 
 

                
I did what my body told me to. 
 

    [C#7]         [F#] 
I didn"t mean to do you harm 
 
. 
 

             [B]       [C#7]      [F#] 
Everytime I pin down what I think I want it slips away . 
 

    [D#m]         [F#] 
The goal slips away......... . 
 

 

     [D#m]      [B] 
I told you I would return . 
 

       [C#7]      [F#] 
When the robin makes his nest . 
 

         [D#m]     [B]     [F#] 
But I ain"t never coming back ........... . 
 

     [C#7]       [D#m]        [B]    [F#] 
I"m sorry ........I"m sorry ...........I"m s.o .r. r. y . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com