highlight chords
				             [C]    [G]         [Am]  
Kiss me, goodbye, gone too soon 
    [F]      [G]      [C]  
I did give you my heart can"t deny 
 [C]    [G]    [Am]     
Hold on, let go, never sure 
 [F]       [G]        [C]  
Only can make believe all this time 
 

 [C]    [G]        [Am]    
Coffee, cigarettes, not my style 
 [F]      [G]     [C]     
Pretty faces around but not right 
 [C]     [G]      [Am]    
Don"t cry, won"t cry, I won"t cry 
 [F]      [G]       [C]   
Be with you I just close my eyes 
 

 [F]         [G]        [C]  
So far away I can hardly make you mine 
 [F]       [G]           [C]   
So long the day you were always on my mind 
 [F]        [G]           [C]   
But in my dreams never try to hold you tight 
 [F]        [G]             [C]  
Don"t want awake find you ain"t here by my side 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

By My Side - Unknown

				             [C]    [G]         [Am]  
Kiss me, goodbye, gone too soon 
    [F]      [G]      [C]  
I did give you my heart can"t deny 
 [C]    [G]    [Am]     
Hold on, let go, never sure 
 [F]       [G]        [C]  
Only can make believe all this time 
 

 [C]    [G]        [Am]    
Coffee, cigarettes, not my style 
 [F]      [G]     [C]     
Pretty faces around but not right 
 [C]     [G]      [Am]    
Don"t cry, won"t cry, I won"t cry 
 [F]      [G]       [C]   
Be with you I just close my eyes 
 

 [F]         [G]        [C]  
So far away I can hardly make you mine 
 [F]       [G]           [C]   
So long the day you were always on my mind 
 [F]        [G]           [C]   
But in my dreams never try to hold you tight 
 [F]        [G]             [C]  
Don"t want awake find you ain"t here by my side 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com