Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cách Anh Từng Làm

Cuộn trang

[Gm]...Nói không thể sống thiếu [F]anh giờ hãy nhìn vào mắt [Gm]anh 
Sự thật chẳng thể giấu [F]đi Uhhhh[Gm]uhh 
Đường cong tuyệt vời của [F]em làm cho ai kia say [Gm]mê đắm chìm 
Từng lời mật ngọt ngất [F]ngây. Ye 
 
[Gm]...Vẫn biết rằng chẳng của [F]riêng anh,nhưng cứ giữ lấy 
[Gm]...Vẫn biết tình mình là [F]trò chơi,lọc lừa - gian dối 
[Gm]...You can't hide those [F]lie. I see it thru your [Gm]eye 
You can't hide those [F]lie 
 
[Gm]...Uh uh uh uh [F]uh 
Em đang trong chăn [Gm]ai có nhớ 
Những tiếng yêu mới [F]trao ,anh 
[Gm]...Ngoài kia chỉ cần xác [F]thịt 
Đâu ai yêu em như [Gm]cách anh làm 
Dù biết nhưng em vẫn [F]chọn,em vẫn [Gm]chọn 
[F]...Ye ye because your [Gm]lust,your [F]lust 
 
[Gm]....Giờ khi đam mê chóng [F]qua chỉ còn mỗi em và vết [Gm]cứa trong tim 
Đoạn đường tới không còn ai [F]bên em nữa,ye,ye,ye,[Gm]ye 
Chạm mắt nhau nơi góc [F]quen chợt hỏi anh còn nhớ [Gm]đến em 
Mình đã chia đôi ,thì [F]cứ thế thôi ngậm đắng trên môi ,ôi em bên [Gm]aiii ,rồi 
 
[Gm]...Vẫn biết rằng chẳng của [F]riêng anh,nhưng cứ giữ lấy 
[Gm]...Vẫn biết tình mình là [F]trò chơi,lọc lừa - gian dối 
[Gm]...You can't hide those [F]lie. I see it thru your [Gm]eye 
You can't hide those [F]lie 
 
[Gm]...Uh uh uh uh [F]uh 
Em đang trong chăn [Gm]ai có nhớ 
Những tiếng yêu mới [F]trao ,anh 
[Gm]...Ngoài kia chỉ cần xác [F]thịt 
Đâu ai yêu em như [Gm]cách anh làm 
Dù biết nhưng em vẫn [F]chọn,em vẫn [Gm]chọn 
[F]...Ye ye because your [Gm]lust,your [F]lust 
 
[Gm]...Uh uh uh uh [F]uh 
Em đang trong chăn [Gm]ai có nhớ 
Những tiếng yêu mới [F]trao ,anh 
[Gm]...Ngoài kia chỉ cần xác [F]thịt 
Đâu ai yêu em như [Gm]cách anh làm 
Dù biết nhưng em vẫn [F]chọn,em vẫn [Gm]chọn 
[F]...Ye ye because your [Gm]lust,your [F]lust 

Loading...

Video hướng dẫn