1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cái trâm em cài

Cuộn trang

1. Cái trâm em [Am] cài là do tình nhân em biếu đó Chốn xa muôn trùng người yêu của em gởi về Cái trâm em [G] cài là muôn niềm thương nỗi [E7] nhớ Nhớ nhớ người nhân tình thề trọn đời một lòng yêu [Am] em. 2. Cái trâm em [Am] cài bằng chi nào em đâu có biết Ấy anh đã làm bằng viên, bằng viên đạn đồng Ấy anh đã [G] làm bằng viên đạn đồng sáng [E7] chói Cướp cướp nơi chiến trường làm một ngày gởi về cho [Am] em. ĐK: [Am] Ai nhớ ai, cái trâm em cài [Dm] Để làm tin tình của mình đó [Am] Trâm hỡi trâm, [Dm] lòng này thầm nhớ Nhớ nhớ nhớ nhớ, nhớ [E7] thương tình [Am] nhân. 3. Cái trâm em [Am] cài là do tình nhân em biếu đó Đáng chi đâu nào một viên, một viên đạn đồng Thế sao đêm [G] ngày ngồi mơ rồi thương với [E7] nhớ Nhớ, nhớ người nhân tình đã thề nguyền cùng mình xe [Am] duyên.

Video hướng dẫn