1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Calendar song

Cuộn trang

[C][F][G][Em][Am][D][G] x 2 [C] January, [G] February, [C] March [F] April, [C] May [G] June, Ju-[C] ly [G] [C] January, [G] February, [C] March [F] April, [C] May [G] June, Ju-[C] ly [D] August, September October November, De-[G] cember [D] August, September October November, De-[G] cember

Video hướng dẫn