highlight chords
				               [Am]        [Em]     [F]      [C]  
Cảm g iác em giành cho a nh là cảm g iác ko thể q uên 
      [F]    [G7]      [F]     [E7] 
Cảm giác l ần đầu t iên em khóc th ầm kề vai a nh 
   [Am]       [Em]     [F]       [C]  
Cảm g iác đó anh đã y êu anh đã m ơ trong giấc m ộng 
    [F]        [G7]     [Am] 
Cảm gi ác khi trái tim a nh thuộc về em 
 

   [Am]       [Em]    [F]      [C] 
Cảm g iác anh nhìn em và cảm gi ác em nhìn a nh 
      [F]    [G7]      [F]       [E7] 
Cảm giác n hư được tô thêm phép màu chuyện cổ t ích 
     [Am]       [Em]    [F]       [C] 
Cảm giác giúp anh nhận r a anh đã y êu,yêu rất nhi ều 
    [F]       [G7]        [Am]  
Cảm giá c em đã trao a nh 1 nụ hôn thiết tha 
 

     [C]      [G7]      [Em]      [Am] 
Đêm đã kh uya anh vẫn n gồi,vẫn ngắm s ao trên bầu t rời 
     [F]     [G7]     [E7] 
Anh ước m ong có 1 n gày em sẽ t ới 
     [C]     [G7]     [Em]     [Am] 
Mơ giấc mơ đã phai mờ,ôm nỗi đ au ko thể n gờ 
    [F]     [G7]     [Am]    
Em đã c ho anh 1 c ảm giác lo sợ...... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cảm giác

				               [Am]        [Em]     [F]      [C]  
Cảm g iác em giành cho a nh là cảm g iác ko thể q uên 
      [F]    [G7]      [F]     [E7] 
Cảm giác l ần đầu t iên em khóc th ầm kề vai a nh 
   [Am]       [Em]     [F]       [C]  
Cảm g iác đó anh đã y êu anh đã m ơ trong giấc m ộng 
    [F]        [G7]     [Am] 
Cảm gi ác khi trái tim a nh thuộc về em 
 

   [Am]       [Em]    [F]      [C] 
Cảm g iác anh nhìn em và cảm gi ác em nhìn a nh 
      [F]    [G7]      [F]       [E7] 
Cảm giác n hư được tô thêm phép màu chuyện cổ t ích 
     [Am]       [Em]    [F]       [C] 
Cảm giác giúp anh nhận r a anh đã y êu,yêu rất nhi ều 
    [F]       [G7]        [Am]  
Cảm giá c em đã trao a nh 1 nụ hôn thiết tha 
 

     [C]      [G7]      [Em]      [Am] 
Đêm đã kh uya anh vẫn n gồi,vẫn ngắm s ao trên bầu t rời 
     [F]     [G7]     [E7] 
Anh ước m ong có 1 n gày em sẽ t ới 
     [C]     [G7]     [Em]     [Am] 
Mơ giấc mơ đã phai mờ,ôm nỗi đ au ko thể n gờ 
    [F]     [G7]     [Am]    
Em đã c ho anh 1 c ảm giác lo sợ...... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com