1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cảm giác

Cuộn trang

[Am] [Em] [F] [C] Cảm g iác em giành cho a nh là cảm g iác ko thể q uên [F] [G7] [F] [E7] Cảm giác l ần đầu t iên em khóc th ầm kề vai a nh [Am] [Em] [F] [C] Cảm g iác đó anh đã y êu anh đã m ơ trong giấc m ộng [F] [G7] [Am] Cảm gi ác khi trái tim a nh thuộc về em [Am] [Em] [F] [C] Cảm g iác anh nhìn em và cảm gi ác em nhìn a nh [F] [G7] [F] [E7] Cảm giác n hư được tô thêm phép màu chuyện cổ t ích [Am] [Em] [F] [C] Cảm giác giúp anh nhận r a anh đã y êu,yêu rất nhi ều [F] [G7] [Am] Cảm giá c em đã trao a nh 1 nụ hôn thiết tha [C] [G7] [Em] [Am] Đêm đã kh uya anh vẫn n gồi,vẫn ngắm s ao trên bầu t rời [F] [G7] [E7] Anh ước m ong có 1 n gày em sẽ t ới [C] [G7] [Em] [Am] Mơ giấc mơ đã phai mờ,ôm nỗi đ au ko thể n gờ [F] [G7] [Am] Em đã c ho anh 1 c ảm giác lo sợ......

Video hướng dẫn