1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cám ơn em đã đợi anh

Cuộn trang

[Am] [Em] Ngày ma i anh đi,đến một nơi xa lạ. [F] [G] Nơi anh sẽ sống,những thán g ngày không em. [Am] [Dm] [E7] [Am] Ngày m ai anh đi khi bình minh lên cao,có nắn g soi trên đường anh đi. [Am] [Em] Tạm biệt e m thân yêu một nụ hô n chia ly, [F] [Gsus4] một vòng tay ôm mãi không mu ốn rời. [Gsus4] [G] [E7] [Am] Và từ đ ây đôi ta sẽ cách xa phươ ng trời một ng ười đứng nhìn m ột người đi. [Dm] [G] [Em] [Am] Đừng l àm nước mắt anh rơi, đ ừng làm chân anh ch ùn bước. [F] [G] [E7] [Am] Và h ãy để thời gian,chứng minh cuộc tình đôi ta. [F] [G] [Em] [Em] Và an h sẽ về thô i,trở v ề ôm em trong tay anh n ói rằng : [Dm] [G] [E7] [Am] An h đã về đ ây. Cám ơ n em đã đợi anh.

Video hướng dẫn