highlight chords
				                [Am]         [Em]   
Ngày ma i anh đi,đến một nơi xa lạ. 
   [F]           [G]        
Nơi anh sẽ sống,những thán g ngày không em. 
    [Am]         [Dm]         [E7]       [Am]    
Ngày m ai anh đi khi bình minh lên cao,có nắn g soi trên đường anh đi. 
 

      [Am]         [Em]     
Tạm biệt e m thân yêu một nụ hô n chia ly, 
     [F]         [Gsus4]  
một vòng tay ôm mãi không mu ốn rời. 
    [Gsus4]          [G]       [E7]       [Am]      
Và từ đ ây đôi ta sẽ cách xa phươ ng trời một ng ười đứng nhìn m ột người đi. 
    [Dm]     [G]     [Em]         [Am]   
Đừng l àm nước mắt anh rơi, đ ừng làm chân anh ch ùn bước. 
   [F]     [G]     [E7]       [Am]    
Và h ãy để thời gian,chứng minh cuộc tình đôi ta. 
   [F]     [G]   [Em]           [Em]    
Và an h sẽ về thô i,trở v ề ôm em trong tay anh n ói rằng : 
  [Dm]    [G]    [E7]     [Am]  
An h đã về đ ây. Cám ơ n em đã đợi anh. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cám ơn em đã đợi anh

				                [Am]         [Em]   
Ngày ma i anh đi,đến một nơi xa lạ. 
   [F]           [G]        
Nơi anh sẽ sống,những thán g ngày không em. 
    [Am]         [Dm]         [E7]       [Am]    
Ngày m ai anh đi khi bình minh lên cao,có nắn g soi trên đường anh đi. 
 

      [Am]         [Em]     
Tạm biệt e m thân yêu một nụ hô n chia ly, 
     [F]         [Gsus4]  
một vòng tay ôm mãi không mu ốn rời. 
    [Gsus4]          [G]       [E7]       [Am]      
Và từ đ ây đôi ta sẽ cách xa phươ ng trời một ng ười đứng nhìn m ột người đi. 
    [Dm]     [G]     [Em]         [Am]   
Đừng l àm nước mắt anh rơi, đ ừng làm chân anh ch ùn bước. 
   [F]     [G]     [E7]       [Am]    
Và h ãy để thời gian,chứng minh cuộc tình đôi ta. 
   [F]     [G]   [Em]           [Em]    
Và an h sẽ về thô i,trở v ề ôm em trong tay anh n ói rằng : 
  [Dm]    [G]    [E7]     [Am]  
An h đã về đ ây. Cám ơ n em đã đợi anh. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com