1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cảm ơn em về những ngày qua

Cuộn trang

[C] [G7] [Em] [Am] tìm đến nhau lần cuối để q uên đi ngày mai rằng chúng t a ko còn bên n hau [F] [C] [F] [Em] thời g ian hay kéo dài để m ột đêm cuối cùng ta d uoc trọn vẹn trao đến n hau. [C] [G7] [Em] [Am] Hãy nói những lời cuối để cho nhau duoc vui rồi mai em đi về bên ấy [F] [C] [G7] [Em] [Am] và e m có biết rằng dù 2 t a cách xa thì a nh cũng vẫn yêu em [C] [G7] [Em] [Am] Biển khơi s óng trào d âng giờ em đi mất rồi [F] [Am] anh sẽ k hóc vì nhớ em nhiều l ắm [Em] [C] [G7] [Em] [Am] em có biết, em đã đ ến tặng anh niềm vui t rong tiếng c ười, [F] [Em] [Am] cảm ơn em hằng đ êm những ngày q ua

Video hướng dẫn