1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cám ơn mẹ (Mẹ tôi)

Cuộn trang

Version 1 (Diệu Âm Hoa Đức) 1. Mẹ [Am] tôi, khóc với tôi những lúc tôi [F] buồn Mếm với [G] tôi cay đắng tuổi [C] hờn Lúc tôi cười mẹ còn vui [Em] hơn Cả cuộc đời của mẹ là [Am] con 2. Mẹ [Am] tôi, bước với tôi những bước chân [F] đầu Té tôi [G] đau mẹ gấp trăm [C] lần Lúc tôi cần là mẹ bên [Em] tôi Lớn khôn rồi ngỡ còn [Am] trong nôi ĐK: Mẹ [Am] ơi con lớn [G] lên giữa một vòng [F] tay Nhưng yêu [G] thương con chưa thiếu [C] một ngày Lúc vui [A7] buồn của một phút [Dm] ngây ngô Mẹ là [G] cha mà con mơ tìm [C] thấy [E7] Mẹ [Am] ơi bao tháng [G] năm vất vả ngược [F] xuôi Cho hôm [G] nay con hát giữa [C] mọi người Sau tất [A7] con chỉ có [Dm] mẹ thôi Cám ơn [Em] mẹ cho con cả [Am] cuộc đời ---------------------- Version 2: (Quách Tuấn Du) 1. Mẹ [Am] tôi, khóc với tôi những lúc tôi [F] buồn Mếm với [G] tôi cay đắng tuổi [C] hờn Lúc tôi cười mẹ còn vui [Em] hơn Cả cuộc đời của mẹ là [Am] con 2. Mẹ [Am] tôi, bước với tôi những bước chân [F] đầu Té tôi [G] đau mẹ gấp trăm [C] lần Lúc tôi cần là mẹ bên [Em] tôi Lớn khôn rồi ngỡ còn [Am] trong nôi ĐK: Mẹ [Am] ơi con lớn [G] lên giữa một vòng [F] tay Nhưng yêu [G] thương con chưa thiếu [C] một ngày Lúc vui [A7] buồn của một phút con [Dm] trai Mẹ là [G] cha mà con mơ tìm [C] thấy [E7] Mẹ [Am] ơi bao tháng [G] năm vất vả ngược [F] xuôi Cho hôm [G] nay con hát giữa [C] mọi người Sau ánh [A7] đèn con chỉ có [Dm] mẹ thôi Cám ơn [Em] mẹ hy sinh cả [Am] cuộc đời

Video hướng dẫn