highlight chords
Version 1 (Diệu Âm Hoa Đức)
1. Mẹ [Am] tôi, khóc với tôi những lúc tôi [F] buồn
Mếm với [G] tôi cay đắng tuổi [C] hờn
Lúc tôi cười mẹ còn vui [Em] hơn
Cả cuộc đời của mẹ là [Am] con
2. Mẹ [Am] tôi, bước với tôi những bước chân [F] đầu
Té tôi [G] đau mẹ gấp trăm [C] lần
Lúc tôi cần là mẹ bên [Em] tôi
Lớn khôn rồi ngỡ còn [Am] trong nôi
ĐK: Mẹ [Am] ơi con lớn [G] lên giữa một vòng [F] tay
Nhưng yêu [G] thương con chưa thiếu [C] một ngày
Lúc vui [A7] buồn của một phút [Dm] ngây ngô
Mẹ là [G] cha mà con mơ tìm [C] thấy [E7] 
Mẹ [Am] ơi bao tháng [G] năm vất vả ngược [F] xuôi
Cho hôm [G] nay con hát giữa [C] mọi người
Sau tất [A7] con chỉ có [Dm] mẹ thôi
Cám ơn [Em] mẹ cho con cả [Am] cuộc đời
----------------------
Version 2: (Quách Tuấn Du)
1. Mẹ [Am] tôi, khóc với tôi những lúc tôi [F] buồn
Mếm với [G] tôi cay đắng tuổi [C] hờn
Lúc tôi cười mẹ còn vui [Em] hơn
Cả cuộc đời của mẹ là [Am] con
2. Mẹ [Am] tôi, bước với tôi những bước chân [F] đầu
Té tôi [G] đau mẹ gấp trăm [C] lần
Lúc tôi cần là mẹ bên [Em] tôi
Lớn khôn rồi ngỡ còn [Am] trong nôi
ĐK: Mẹ [Am] ơi con lớn [G] lên giữa một vòng [F] tay
Nhưng yêu [G] thương con chưa thiếu [C] một ngày
Lúc vui [A7] buồn của một phút con [Dm] trai
Mẹ là [G] cha mà con mơ tìm [C] thấy [E7] 
Mẹ [Am] ơi bao tháng [G] năm vất vả ngược [F] xuôi
Cho hôm [G] nay con hát giữa [C] mọi người
Sau ánh [A7] đèn con chỉ có [Dm] mẹ thôi
Cám ơn [Em] mẹ hy sinh cả [Am] cuộc đời
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cám ơn mẹ (Mẹ tôi)

Lê Huy
Version 1 (Diệu Âm Hoa Đức)
1. Mẹ [Am] tôi, khóc với tôi những lúc tôi [F] buồn
Mếm với [G] tôi cay đắng tuổi [C] hờn
Lúc tôi cười mẹ còn vui [Em] hơn
Cả cuộc đời của mẹ là [Am] con
2. Mẹ [Am] tôi, bước với tôi những bước chân [F] đầu
Té tôi [G] đau mẹ gấp trăm [C] lần
Lúc tôi cần là mẹ bên [Em] tôi
Lớn khôn rồi ngỡ còn [Am] trong nôi
ĐK: Mẹ [Am] ơi con lớn [G] lên giữa một vòng [F] tay
Nhưng yêu [G] thương con chưa thiếu [C] một ngày
Lúc vui [A7] buồn của một phút [Dm] ngây ngô
Mẹ là [G] cha mà con mơ tìm [C] thấy [E7] 
Mẹ [Am] ơi bao tháng [G] năm vất vả ngược [F] xuôi
Cho hôm [G] nay con hát giữa [C] mọi người
Sau tất [A7] con chỉ có [Dm] mẹ thôi
Cám ơn [Em] mẹ cho con cả [Am] cuộc đời
----------------------
Version 2: (Quách Tuấn Du)
1. Mẹ [Am] tôi, khóc với tôi những lúc tôi [F] buồn
Mếm với [G] tôi cay đắng tuổi [C] hờn
Lúc tôi cười mẹ còn vui [Em] hơn
Cả cuộc đời của mẹ là [Am] con
2. Mẹ [Am] tôi, bước với tôi những bước chân [F] đầu
Té tôi [G] đau mẹ gấp trăm [C] lần
Lúc tôi cần là mẹ bên [Em] tôi
Lớn khôn rồi ngỡ còn [Am] trong nôi
ĐK: Mẹ [Am] ơi con lớn [G] lên giữa một vòng [F] tay
Nhưng yêu [G] thương con chưa thiếu [C] một ngày
Lúc vui [A7] buồn của một phút con [Dm] trai
Mẹ là [G] cha mà con mơ tìm [C] thấy [E7] 
Mẹ [Am] ơi bao tháng [G] năm vất vả ngược [F] xuôi
Cho hôm [G] nay con hát giữa [C] mọi người
Sau ánh [A7] đèn con chỉ có [Dm] mẹ thôi
Cám ơn [Em] mẹ hy sinh cả [Am] cuộc đời

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com