1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cám Ơn Ngài

Cuộn trang

Có một mái nhà [Bm] đã cho tôi tình thương [D], Có một mái nhà [Em] đã dìu dắt tôi [F#7] Tôi lớn lên [Em] từ chính mái nhà này [F#7] tôi đã yêu và sống cho tình thương Dù khi buồn [D] hay khi vui [Bm] tôi vẫn luôn [A] được chia sẻ an ủi [Em] Dù bên đời [F#7] còn nhiều chông gai [D] tôi vẫn tin [Em] đồng hành cùng tôi [D] [F#7] là lửa yêu thương. Ngọn lửa sưởi ấm [G] đã đến bên đời tôi [A] ngọn lửa sưởi ấm [F#7] giá băng lòng tôi [Bm], tôi vẫn tin [A] vẫn yêu [D] vẫn cậy trông [F#7] Ngài tuyệt vời quá [G] chứng nhân tình yêu [A] Ngài đã ngự đến [F#7] nối kết tim đoàn con [Bm]. Xin cám ơn [A] con cám ơn Ngài [F#7], đã tặng ban cho con lửa yêu thương [Bm]

Video hướng dẫn