1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cảm tạ tình Chúa thương

Lm. Lê Hoa Đăng

Nguồn: thanhcavietnam.net