1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cánh hoa ép trong tim

Cuộn trang

[Am] [D] [Am] Khẽ rơi bên đồi vắng, giọt sương mai còn vương lá cành. [Am] [D] [E7] Gió ơi xin nhẹ lư ớt, để thơ m mãi nụ h oa [Am] [D] Vẫn trôi bên dòng sô ng [Am] [G] [Am] Thuyền ai h ững h ờ [Am] [G] [F] [E7] Ta còn thương ti ếc loài hoa đã ép trong t im. [Am] [G] Thuyền ai đi tìm về bến mới, [F] [C] lệ d ấu trong tim vương hình bóng n gười. [Am] [D] [G] [E7] Đành sang ngang về n ối sông để v ui cùng duyên ấy. [Am] [G] Thời gian trôi đ ành lòng dấu kín [F] [C] từng nỗi cô đơn khi mùa đông về [Am] [D] [F] [Am] Người ra đi để x ót xa kỷ n iệm trong đ ời

Video hướng dẫn