highlight chords
				                     [Am]     [D]           [Am]  
Khẽ rơi bên đồi vắng, giọt sương mai còn vương lá cành. 
         [Am]    [D]     [E7] 
Gió ơi xin nhẹ lư ớt, để thơ m mãi nụ h oa 
 [Am]         [D] 
Vẫn trôi bên dòng sô ng 
 [Am]     [G]  [Am] 
Thuyền ai h ững h ờ 
 [Am]       [G]      [F]      [E7] 
Ta còn thương ti ếc loài hoa đã ép trong t im. 
 

 [Am]        [G]      
Thuyền ai đi tìm về bến mới, 
   [F]               [C]  
lệ d ấu trong tim vương hình bóng n gười. 
 [Am]         [D]      [G]       [E7] 
Đành sang ngang về n ối sông để v ui cùng duyên ấy. 
 [Am]       [G]        
Thời gian trôi đ ành lòng dấu kín 
   [F]            [C] 
từng nỗi cô đơn khi mùa đông về 
 [Am]       [D]     [F]     [Am] 
Người ra đi để x ót xa kỷ n iệm trong đ ời 
 

 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cánh hoa ép trong tim

				                     [Am]     [D]           [Am]  
Khẽ rơi bên đồi vắng, giọt sương mai còn vương lá cành. 
         [Am]    [D]     [E7] 
Gió ơi xin nhẹ lư ớt, để thơ m mãi nụ h oa 
 [Am]         [D] 
Vẫn trôi bên dòng sô ng 
 [Am]     [G]  [Am] 
Thuyền ai h ững h ờ 
 [Am]       [G]      [F]      [E7] 
Ta còn thương ti ếc loài hoa đã ép trong t im. 
 

 [Am]        [G]      
Thuyền ai đi tìm về bến mới, 
   [F]               [C]  
lệ d ấu trong tim vương hình bóng n gười. 
 [Am]         [D]      [G]       [E7] 
Đành sang ngang về n ối sông để v ui cùng duyên ấy. 
 [Am]       [G]        
Thời gian trôi đ ành lòng dấu kín 
   [F]            [C] 
từng nỗi cô đơn khi mùa đông về 
 [Am]       [D]     [F]     [Am] 
Người ra đi để x ót xa kỷ n iệm trong đ ời 
 

 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com