highlight chords
* Can't buy me [Em] love, [Am] [Em] love [Am] oh, can't buy me [Dm] love [G7]
1. I'll [C] buy you a diamond ring my friend if it makes you feel alright 
I'll [F7] get you anything my friend if it [C] makes you feel alright 
'Cause [G] I don't care too [F] much for money, [F7] money can't buy me [C] love
2. I'll [C] give you all I got to give if you say you love me too 
I [F7] may not have a lot to give but what I [C] got I'll give to you 
[G] I don't care too [F] much for money, [F7] money can't buy me [C] love
Chorus: Can't buy me [Em] love [Am], [C] everybody tells me so 
Can't buy me [Em] love [Am], [Dm] no no no [G] no 
[C] Say you don't need no diamond ring and I'll be satisfied 
[F7] Tell me that you want the kind of thing that [C] money just can't buy 
[G] I don't care too [F] much for money, [F7] money can't buy me [C] love
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Can't buy me love

The Beatles
* Can't buy me [Em] love, [Am] [Em] love [Am] oh, can't buy me [Dm] love [G7]
1. I'll [C] buy you a diamond ring my friend if it makes you feel alright 
I'll [F7] get you anything my friend if it [C] makes you feel alright 
'Cause [G] I don't care too [F] much for money, [F7] money can't buy me [C] love
2. I'll [C] give you all I got to give if you say you love me too 
I [F7] may not have a lot to give but what I [C] got I'll give to you 
[G] I don't care too [F] much for money, [F7] money can't buy me [C] love
Chorus: Can't buy me [Em] love [Am], [C] everybody tells me so 
Can't buy me [Em] love [Am], [Dm] no no no [G] no 
[C] Say you don't need no diamond ring and I'll be satisfied 
[F7] Tell me that you want the kind of thing that [C] money just can't buy 
[G] I don't care too [F] much for money, [F7] money can't buy me [C] love

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com