highlight chords
				                                
Boy, you"re going to carry that weight, 
               
Carry that weight a long time 
                    
Boy, you"re going to carry that weight 
               
Carry that weight a long time 
 

              
I never give you my pillow 
                
I only send you my invitations 
                   
And in the middle of the celebrations 
       
I break down 
 

                    
Boy, you"re going to carry that weight 
               
Carry that weight a long time 
                    
Boy, you"re going to carry that weight 
               
Carry that weight a long time 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Carry that weight - The Beatles

				                                
Boy, you"re going to carry that weight, 
               
Carry that weight a long time 
                    
Boy, you"re going to carry that weight 
               
Carry that weight a long time 
 

              
I never give you my pillow 
                
I only send you my invitations 
                   
And in the middle of the celebrations 
       
I break down 
 

                    
Boy, you"re going to carry that weight 
               
Carry that weight a long time 
                    
Boy, you"re going to carry that weight 
               
Carry that weight a long time 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com