highlight chords

James Blunt – Carry you home

Song: Carry you home
Artist: James Blunt
Album: All the lost souls
Submitted: Olov Raattamaa

[intro]
D Bm G (2x)

[vers1]
[D] [Bm] [G] [D] [Bm] [G]
Trouble is her only friend and he’s back again
[D] [Bm] [G] [D] [Bm] [G]
Makes her body older than it really is
[D] [Bm]
And she says it’s high time she went away
[G] [D] [Bm] [G]
No ones got much to say in this time
[D] [Bm] [G] [D] [A]
Trouble is the only way is down, down, down

[chorus]
[D]
As strong as you were
[Bm]
Tender you got
[A]
I’m watching you breathing
[G]
For the last time
[D]
A song for your heart
[Bm]
But when it is quiet
[A]
I know what it means
[G]
And I’ll carry you home
[D]
I’ll carry you home

[D] [Bm] [G] 2x

[vers2]
[D] [Bm]
If she had wings she would fly away
[G] [D] [Bm] [G]
And another day god will give her some
[D] [Bm] [G] [D] [A]
Trouble is the only way is down, down,down

[chorus]
D
As strong as you were
[Bm]
Tender you got
[A] [G]*
I’m watching you breathing for the last time
[D]
A song for your heart
[Bm]
But when it is quiet
[A]
I know what it means
[G]*
I’ll carry you home
[D]
I’ll carry you home

[bridge]
[G] [D]
And they all want pretty
[A]
New York City lights
[G] [D] [A]
And summers little girl has been taken from the world tonight
[G] [D] [A]
But the stars and stripes

[chorus 2x]
[D]
As strong as you were
[Bm]
Tender you got
[A] [G]
I’m watching you breathing for the last time
[D]
A song for your heart
[Bm]
But when it is quiet
[A]
I know what it means
[G]
And i’ll carry you home

[D] [Bm] [G]
I’ll carry you home

[outro]
[D] [Bm] [G] [D]

[chords used]
[D] [Bm] [G] [A] [G]*
x xx
—— —— —— —— ——
|||||| ||||| 3 —-x |||||| ||||||
|||x|x —-x ||x|| ||xxx| |x||||
||||x| |||x| xx||| |||||| x||||x
|||||| |xx|| ||||| |||||| ||||||
Nguồn: http://tabs.ultimate-guitar.com

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Carry you home


James Blunt – Carry you home

Song: Carry you home
Artist: James Blunt
Album: All the lost souls
Submitted: Olov Raattamaa

[intro]
D Bm G (2x)

[vers1]
[D] [Bm] [G] [D] [Bm] [G]
Trouble is her only friend and he’s back again
[D] [Bm] [G] [D] [Bm] [G]
Makes her body older than it really is
[D] [Bm]
And she says it’s high time she went away
[G] [D] [Bm] [G]
No ones got much to say in this time
[D] [Bm] [G] [D] [A]
Trouble is the only way is down, down, down

[chorus]
[D]
As strong as you were
[Bm]
Tender you got
[A]
I’m watching you breathing
[G]
For the last time
[D]
A song for your heart
[Bm]
But when it is quiet
[A]
I know what it means
[G]
And I’ll carry you home
[D]
I’ll carry you home

[D] [Bm] [G] 2x

[vers2]
[D] [Bm]
If she had wings she would fly away
[G] [D] [Bm] [G]
And another day god will give her some
[D] [Bm] [G] [D] [A]
Trouble is the only way is down, down,down

[chorus]
D
As strong as you were
[Bm]
Tender you got
[A] [G]*
I’m watching you breathing for the last time
[D]
A song for your heart
[Bm]
But when it is quiet
[A]
I know what it means
[G]*
I’ll carry you home
[D]
I’ll carry you home

[bridge]
[G] [D]
And they all want pretty
[A]
New York City lights
[G] [D] [A]
And summers little girl has been taken from the world tonight
[G] [D] [A]
But the stars and stripes

[chorus 2x]
[D]
As strong as you were
[Bm]
Tender you got
[A] [G]
I’m watching you breathing for the last time
[D]
A song for your heart
[Bm]
But when it is quiet
[A]
I know what it means
[G]
And i’ll carry you home

[D] [Bm] [G]
I’ll carry you home

[outro]
[D] [Bm] [G] [D]

[chords used]
[D] [Bm] [G] [A] [G]*
x xx
—— —— —— —— ——
|||||| ||||| 3 —-x |||||| ||||||
|||x|x —-x ||x|| ||xxx| |x||||
||||x| |||x| xx||| |||||| x||||x
|||||| |xx|| ||||| |||||| ||||||
Nguồn: http://tabs.ultimate-guitar.com

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocguitar.net