Cát bụi (Rê thứ)

≣≣
[Dm]
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi.
[Gm] [Dm]
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
[A7] [Gm]
Ôi cát bụi tuyệt vời
[A7] [A7]
Mặt trời soi một kiếp rong chơi
[Dm]
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
[Gm] [Dm]
Để một mai tôi về làm cát bụi
[A7] [Gm]
Ôi cát bụi mệt nhoài
[A7] [Dm]
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi
[D] [D]
Bao nhiêu năm làm kiếp con người
[D7] [Em]
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
[G] [A7]
Lá úa trên cao rụng đầy
[Bm] [D]
Cho trăm năm vào chết một ngày
[Dm]
Mặt trời nào soi sáng tim tôi
[Gm] [Dm]
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
[A7] [Gm]
Xin úp mặt bùi ngùi
[A7] [A7]
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui
[Dm]
Cụm rừng nào lá xác xơ cây
[Gm] [Dm]
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
[A7] [Gm]
Ôi cát bụi phận này
[A7] [Dm]
Vết mực nào xóa bỏ không hay…
Danh sách hợp âm (Click để tắt)