Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cát bụi (Rê thứ)

Cuộn trang

[Dm] Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. [Gm] [Dm] Để một mai vươn hình hài lớn dậy [A7] [Gm] Ôi cát bụi tuyệt vời [A7] [A7] Mặt trời soi một kiếp rong chơi [Dm] Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi [Gm] [Dm] Để một mai tôi về làm cát bụi [A7] [Gm] Ôi cát bụi mệt nhoài [A7] [Dm] Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi [D] [D] Bao nhiêu năm làm kiếp con người [D7] [Em] Chợt một chiều tóc trắng như vôi [G] [A7] Lá úa trên cao rụng đầy [Bm] [D] Cho trăm năm vào chết một ngày [Dm] Mặt trời nào soi sáng tim tôi [Gm] [Dm] Để tình yêu xay mòn thành đá cuội [A7] [Gm] Xin úp mặt bùi ngùi [A7] [A7] Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui [Dm] Cụm rừng nào lá xác xơ cây [Gm] [Dm] Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy [A7] [Gm] Ôi cát bụi phận này [A7] [Dm] Vết mực nào xóa bỏ không hay…