highlight chords
				                [Dm]           
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. 
    [Gm]           [Dm]  
Để một mai vươn hình hài lớn dậy 
  [A7]       [Gm]  
Ôi cát bụi tuyệt vời 
     [A7]         [A7]  
Mặt trời soi một kiếp rong chơi 
 

    [Dm]           
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi 
   [Gm]        [Dm]  
Để một mai tôi về làm cát bụi 
  [A7]     [Gm]  
Ôi cát bụi mệt nhoài 
     [A7]        [Dm]   
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi 
 

     [D]         [D]   
Bao nhiêu năm làm kiếp con người 
     [D7]          [Em]  
Chợt một chiều tóc trắng như vôi 
  [G]         [A7]  
Lá úa trên cao rụng đầy 
     [Bm]        [D]   
Cho trăm năm vào chết một ngày 
 

     [Dm]          
Mặt trời nào soi sáng tim tôi 
    [Gm]          [Dm]  
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội 
  [A7]     [Gm]  
Xin úp mặt bùi ngùi 
     [A7]         [A7]  
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui 
 

     [Dm]         
Cụm rừng nào lá xác xơ cây 
    [Gm]          [Dm]  
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy 
  [A7]      [Gm]  
Ôi cát bụi phận này 
    [A7]        [Dm]  
Vết mực nào xóa bỏ không hay… 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cát bụi (Rê thứ)

				                [Dm]           
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. 
    [Gm]           [Dm]  
Để một mai vươn hình hài lớn dậy 
  [A7]       [Gm]  
Ôi cát bụi tuyệt vời 
     [A7]         [A7]  
Mặt trời soi một kiếp rong chơi 
 

    [Dm]           
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi 
   [Gm]        [Dm]  
Để một mai tôi về làm cát bụi 
  [A7]     [Gm]  
Ôi cát bụi mệt nhoài 
     [A7]        [Dm]   
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi 
 

     [D]         [D]   
Bao nhiêu năm làm kiếp con người 
     [D7]          [Em]  
Chợt một chiều tóc trắng như vôi 
  [G]         [A7]  
Lá úa trên cao rụng đầy 
     [Bm]        [D]   
Cho trăm năm vào chết một ngày 
 

     [Dm]          
Mặt trời nào soi sáng tim tôi 
    [Gm]          [Dm]  
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội 
  [A7]     [Gm]  
Xin úp mặt bùi ngùi 
     [A7]         [A7]  
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui 
 

     [Dm]         
Cụm rừng nào lá xác xơ cây 
    [Gm]          [Dm]  
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy 
  [A7]      [Gm]  
Ôi cát bụi phận này 
    [A7]        [Dm]  
Vết mực nào xóa bỏ không hay… 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com