1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cầu Chúa trí khôn

Anh Minh - Thơ: Hoài Việt
Nguồn: thanhcavietnam.net