1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây đàn ghita của tôi

Cuộn trang

Cây đàn Ghi [F#] ta của [Db] tôi nước sơn cũ màu thời gian Cây đàn Ghi [F#] ta của tôi [Db] đứng âm thầm [F] nơi góc nhà Đứng im chờ [G] tôi góc [F#] nhà chờ tôi cao [F] hứng, hát cho đời [F#m] vui Ná na nà [E] na, hát cho buồn [F#] vơi ná na nà na Cây đàn Ghi [F#m] ta của [Dbm] tôi dẫu cho sơn [F] bong, phím mòn [A] Cây đàn Ghi [F#] ta cần cong nốt đông, nốt [F] tây, nốt tịt [A] Dẫu tay đàn [G] tôi rất tệ mà sao tôi [F#m] thấy, thấy sao buồn vơi Téo teo tèo [E] teo thấy sao đời [F#m] vui téng teng tèng [F#] teng [A] Nhớ những năm [B] xưa lúc gian [F#m] nan cùng nhau Bước muôn tầm [A] xa, bước [Abm] tới xa xôi ước [Db][A] Nhớ lúc quanh [B] ta bao bạn [F#m] thân cùng nhau hát vang lời [A] ca Tiếng [Abm] hát quên bao âu [Db] lo Cây đàn Ghi [F#] ta của [Db] tôi hát bao lời [F] yêu mỗi ngày [A] Cây đàn Ghi [F#] ta bạn thân hát chia vời [F] bao khó nhọc [A] Dẫu tay đàn [G] tôi rất tệ dàn lên tôi [F] thấy, thấy yêu đời [F#m] sao Thấy sao đời [E] yêu, téng teng tèng [F#m] teng Đàn lên tôi [E] thấy tôi là David [F#m] Gilmour Đàn lên tôi [E] thấy tôi là Mark [F#m] Knopfler Đàn lên tôi [E] thấy tôi là Eric [F#m] Clapton Đàn lên tôi [E] thấy tôi là .. là là la thấy tôi là [F#m] TÔI

Video hướng dẫn