highlight chords
				             [Dm]             [F]    [Bb] 
Mặt trời hồng trên cát nóng Es-pa-nha 
       [A7]        [Dm] 
Là tiếng đàn ghi ta của Lotka 
                   [C]     [Bb] 
Giọt lệ nào ướt đẫm áo chòang đỏ thắm Es-pa-nha 
       [A7]        [Dm] 
Hay giọt buồn ghi ta của Lotka 
 

                   
Tìm lại vần thơ tranh đấu Es-pa-nha 
                 
Nhặt tiếng đàn ghi ta của Lotka 
                 
Dặm đường dài với những nỗi buồn 
                            
người vũ nữ di gan hát lên bài ca tranh đấu của Lotka 
 

 [Dm]        
Bay đi xa đi xa 
              [Gm] 
Tiếng đàn ghi ta của Lotka 
         
Bay đi xa đi xa 
         [A7]     [Dm] 
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha 
 

             
Vang vang trong tim ta 
               
Tiếng đàn ghi ta của Lotka 
             
Vang vang trong tim ta 
               
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha 
 

 [Dm]   [C]   [Dm] 
Lot ka Gascia 
    [Bb]        [C]   [Dm]       
Anh đã chết với cây đàn ghi ta Lotka Gascia 
                     
Lời anh vang mãi trong tâm hồn chúng ta 
 [C]               [Bb]    
Trong trái tim của những người yêu nước 
     [Gm]              [Dm] 
Và trong mắt xanh của bao niềm mơ ước 
 [Gm]             [Dm] 
trong bước chân người vũ nữ 
  [Bb]              [A7]    [Dm] 
và trong tiếng ca người nghệ sỹ giang hồ 
       [Bb]      [C]          [Dm] 
Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây đàn guitar của Lotka

				             [Dm]             [F]    [Bb] 
Mặt trời hồng trên cát nóng Es-pa-nha 
       [A7]        [Dm] 
Là tiếng đàn ghi ta của Lotka 
                   [C]     [Bb] 
Giọt lệ nào ướt đẫm áo chòang đỏ thắm Es-pa-nha 
       [A7]        [Dm] 
Hay giọt buồn ghi ta của Lotka 
 

                   
Tìm lại vần thơ tranh đấu Es-pa-nha 
                 
Nhặt tiếng đàn ghi ta của Lotka 
                 
Dặm đường dài với những nỗi buồn 
                            
người vũ nữ di gan hát lên bài ca tranh đấu của Lotka 
 

 [Dm]        
Bay đi xa đi xa 
              [Gm] 
Tiếng đàn ghi ta của Lotka 
         
Bay đi xa đi xa 
         [A7]     [Dm] 
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha 
 

             
Vang vang trong tim ta 
               
Tiếng đàn ghi ta của Lotka 
             
Vang vang trong tim ta 
               
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha 
 

 [Dm]   [C]   [Dm] 
Lot ka Gascia 
    [Bb]        [C]   [Dm]       
Anh đã chết với cây đàn ghi ta Lotka Gascia 
                     
Lời anh vang mãi trong tâm hồn chúng ta 
 [C]               [Bb]    
Trong trái tim của những người yêu nước 
     [Gm]              [Dm] 
Và trong mắt xanh của bao niềm mơ ước 
 [Gm]             [Dm] 
trong bước chân người vũ nữ 
  [Bb]              [A7]    [Dm] 
và trong tiếng ca người nghệ sỹ giang hồ 
       [Bb]      [C]          [Dm] 
Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com