highlight chords
				                   
G C F G C ... 
        [C]      [G]        [Am] 
Khi con bé thơ cha đã sống tháng năm xa nhà 
      [F]       dm     [G]        [C] 
Con hỏi mẹ rằng cha đi đâu mẹ hiền từ cha xây đất nước  
        [F]    [F]         [G] 
Rồi con đã lớn cũng có công trình cha xây  
         [C]     [F]        [G] 
ngọn lửa hoài bão Thắp sáng con đường con đi  
         [C]     [G]          [Am] 
Khi con lớn khôn con đã khắc tên cùng giao thong  
        [F]      dm       [G] 
Những người cha đã chắp cánh cho những ước mơ  
       [F]    [F]         [G] 
Rồi con đã lớn cũng có công trình cha xây  
         [C]     dm       [G] 
ngọn lửa hoài bão Thắp sáng con đường con đi  
        [F]        [F]       [G] 
Dù mưa hay nắng nét phấn trắng cha dạy cho con  
          [C]        [F]        [G] 
Xây những con đường xây những cây cầu nối những bờ vui  
        [F]     [F]          [G] 
Dù sương hay gió có xóa hết tuổi đời thanh xuân  
        [C]        [F]        [G] 
Con mãi tự hào con mãi tin rằng mãi là người con  
           [C] 
Của trường Giao Thông  
 

         [C]   [G]        [Am] 
Rồi một ngày mai con sẽ đến nơi chân trời  
         [C]         [F]        [G] 
Xây những cây cầu xây những con đường nối những bờ vui  
        [F]        [F]       [G] 
Dù mưa hay nắng nét phấn trắng cha dạy cho con  
          [F]       [C]          [G] 
Xây những con đường xây những cây cầu nối những bờ vui  
        [F]     [F]          [C] 
Dù sương hay gió có xóa hết tuổi đời thanh xuân  
        [C]        [F]         [G] 
Con mãi tự hào con mãi tin rằng mãi là người con…  
        [F]        [F]       [G] 
Dù mưa hay nắng nét phấn trắng cha dạy cho con  
          [C]         [F]        [G] 
Xây những con đường xây những cây cầu nối những bờ vui  
         [F]       [F]       [G] 
Dù sương hay gió có xóa hết tuổi đời thanh xuân  
        [C]        [F]        [G] 
Con mãi tự hào con mãi tin rằng mãi là người con…  
       [F]         [F]        [G] 
Con mãi tự hào con mãi tin rằng mãi là người con…  
 

           [C] 
Của trường Giao Thông  
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cha và thầy (Bài hát truyền thống của trường ĐHGT)

				                   
G C F G C ... 
        [C]      [G]        [Am] 
Khi con bé thơ cha đã sống tháng năm xa nhà 
      [F]       dm     [G]        [C] 
Con hỏi mẹ rằng cha đi đâu mẹ hiền từ cha xây đất nước  
        [F]    [F]         [G] 
Rồi con đã lớn cũng có công trình cha xây  
         [C]     [F]        [G] 
ngọn lửa hoài bão Thắp sáng con đường con đi  
         [C]     [G]          [Am] 
Khi con lớn khôn con đã khắc tên cùng giao thong  
        [F]      dm       [G] 
Những người cha đã chắp cánh cho những ước mơ  
       [F]    [F]         [G] 
Rồi con đã lớn cũng có công trình cha xây  
         [C]     dm       [G] 
ngọn lửa hoài bão Thắp sáng con đường con đi  
        [F]        [F]       [G] 
Dù mưa hay nắng nét phấn trắng cha dạy cho con  
          [C]        [F]        [G] 
Xây những con đường xây những cây cầu nối những bờ vui  
        [F]     [F]          [G] 
Dù sương hay gió có xóa hết tuổi đời thanh xuân  
        [C]        [F]        [G] 
Con mãi tự hào con mãi tin rằng mãi là người con  
           [C] 
Của trường Giao Thông  
 

         [C]   [G]        [Am] 
Rồi một ngày mai con sẽ đến nơi chân trời  
         [C]         [F]        [G] 
Xây những cây cầu xây những con đường nối những bờ vui  
        [F]        [F]       [G] 
Dù mưa hay nắng nét phấn trắng cha dạy cho con  
          [F]       [C]          [G] 
Xây những con đường xây những cây cầu nối những bờ vui  
        [F]     [F]          [C] 
Dù sương hay gió có xóa hết tuổi đời thanh xuân  
        [C]        [F]         [G] 
Con mãi tự hào con mãi tin rằng mãi là người con…  
        [F]        [F]       [G] 
Dù mưa hay nắng nét phấn trắng cha dạy cho con  
          [C]         [F]        [G] 
Xây những con đường xây những cây cầu nối những bờ vui  
         [F]       [F]       [G] 
Dù sương hay gió có xóa hết tuổi đời thanh xuân  
        [C]        [F]        [G] 
Con mãi tự hào con mãi tin rằng mãi là người con…  
       [F]         [F]        [G] 
Con mãi tự hào con mãi tin rằng mãi là người con…  
 

           [C] 
Của trường Giao Thông  
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com