highlight chords
				                     [C]               [F]            [Dm]         [G] 
----------------- ---------------------------- ----------------------- ----------------- 
                                          
Nhìn con yêu say giấc nồng, lòng bỗng xót xa thay, khi đã vô tình làm con đau đớn. 
 

           [C]            [Fm] 
-------------------- ----------------------- 
                          
Nhiều khi cha quên mất rằng từng đã giống như con. 
      [G]              [E] 
---------- -------------------------- 
                 
Những nghĩ suy còn nhiều non nớt. 


                                          
Dường như con đang rất buồn, vì khoảng cách hai ta như xa thêm vì không hiểu nhau. 
 

             
Mà con đâu hay biết rằng. 
                          
Cha sẻ vẫn bên con dẫu những khi cha phải la mắng. 
 

        [Am]     
-------------- --------- 
            
Vì Cha yêu con lắm đấy. 
        [F]      
-------------- ----------- 
             
Vì Cha yêu con biết mấy. 
         [G]                [C] 
---------------- ------------------------------- 
                            
Tuy rằng Cha lo lắng thế, nhưng lòng Cha không thể nói. 
 

                          
Để đôi khi con vẫn hỏi vì sao Cha nghiêm khắc mãi? 
                       [Am] 
----nt-------------------------------------- 
                         
Thà rằng Cha như sắt đá để mai này con thật thà. 
 

                         
Vì sao khi con vấp ngã, bàn tay Cha không đỡ lấy? 
                           
Là vì Cha mong muốn thấy sau này con thêm vững bước. 
 

                            
Vì Cha yêu con lắm đấy, biết không chàng trai nhỏ dại. 
               
Dù thế nào vẫn yêu con nhiều. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cha yêu con con trai

				                     [C]               [F]            [Dm]         [G] 
----------------- ---------------------------- ----------------------- ----------------- 
                                          
Nhìn con yêu say giấc nồng, lòng bỗng xót xa thay, khi đã vô tình làm con đau đớn. 
 

           [C]            [Fm] 
-------------------- ----------------------- 
                          
Nhiều khi cha quên mất rằng từng đã giống như con. 
      [G]              [E] 
---------- -------------------------- 
                 
Những nghĩ suy còn nhiều non nớt. 


                                          
Dường như con đang rất buồn, vì khoảng cách hai ta như xa thêm vì không hiểu nhau. 
 

             
Mà con đâu hay biết rằng. 
                          
Cha sẻ vẫn bên con dẫu những khi cha phải la mắng. 
 

        [Am]     
-------------- --------- 
            
Vì Cha yêu con lắm đấy. 
        [F]      
-------------- ----------- 
             
Vì Cha yêu con biết mấy. 
         [G]                [C] 
---------------- ------------------------------- 
                            
Tuy rằng Cha lo lắng thế, nhưng lòng Cha không thể nói. 
 

                          
Để đôi khi con vẫn hỏi vì sao Cha nghiêm khắc mãi? 
                       [Am] 
----nt-------------------------------------- 
                         
Thà rằng Cha như sắt đá để mai này con thật thà. 
 

                         
Vì sao khi con vấp ngã, bàn tay Cha không đỡ lấy? 
                           
Là vì Cha mong muốn thấy sau này con thêm vững bước. 
 

                            
Vì Cha yêu con lắm đấy, biết không chàng trai nhỏ dại. 
               
Dù thế nào vẫn yêu con nhiều. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com