highlight chords
				                  [Am]         [C]          [F]        [C]    
Làm anh yê u là em … làm anh đ âu là em …. Làm anh khóc cũng là em đó thôi 
       [Dm]         [Am]         [F]         [E7]  
Em chẵng yêu anh đâu em chi yêu m ột người và người đ ó là ai anh biết k hông 
       [Am]          [C]          [G]          [C]  
Người cho an h niềm tin rồi cho anh niềm đau . Người cữ ngỡ làm vậy anh sẽ q uên 
      [Dm]            [Am]         [F]    [G]        [Am] 
Anh phải qu en sao đây bao tháng năm ê m đềm mình bên nhau biết ba o nhiêu ngày vui 
     [Dm]                    [Em]            
Vậy mà tr ái tim em vội thay lòng thế sao …vậy là c húng ta không còn có nhau 
       [F]               [Dm7]         [F]           [E7]   
Giọt nước mắ t anh không ngừng rơi mà em vẫ n quay đi thật nhanh quen đi bao nhiêu lời a nh nói 
          [Am]           [G]           [F]         
Giờ này người nói kết thúc giờ này người n ói chia tay giờ này ngư ời nói hai chúng 
         [C]          [Dm]         [Em]    [F]            [G]   
ta đã không hợp nhau rồi người lặng l ẽ ra đi bỏ lại mình anh nơi đ ây anh yêu thương em nào có lỗi 
         [Am]           [G]            [F]          
Giờ này người nó i kết thúc giờ này người nói chia tay giờ này ngư ời nói hai chúng ta 
     [C]           [Dm]           [Em]     [Am]  [F]    [G]      [C] 
cứ như v ậy đi dù lòng nhận biế t tất cả tất cả đã khôn g còn nữa đ âu anh vẫn yêu em hỡi người ơi 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chấm dứt

				                  [Am]         [C]          [F]        [C]    
Làm anh yê u là em … làm anh đ âu là em …. Làm anh khóc cũng là em đó thôi 
       [Dm]         [Am]         [F]         [E7]  
Em chẵng yêu anh đâu em chi yêu m ột người và người đ ó là ai anh biết k hông 
       [Am]          [C]          [G]          [C]  
Người cho an h niềm tin rồi cho anh niềm đau . Người cữ ngỡ làm vậy anh sẽ q uên 
      [Dm]            [Am]         [F]    [G]        [Am] 
Anh phải qu en sao đây bao tháng năm ê m đềm mình bên nhau biết ba o nhiêu ngày vui 
     [Dm]                    [Em]            
Vậy mà tr ái tim em vội thay lòng thế sao …vậy là c húng ta không còn có nhau 
       [F]               [Dm7]         [F]           [E7]   
Giọt nước mắ t anh không ngừng rơi mà em vẫ n quay đi thật nhanh quen đi bao nhiêu lời a nh nói 
          [Am]           [G]           [F]         
Giờ này người nói kết thúc giờ này người n ói chia tay giờ này ngư ời nói hai chúng 
         [C]          [Dm]         [Em]    [F]            [G]   
ta đã không hợp nhau rồi người lặng l ẽ ra đi bỏ lại mình anh nơi đ ây anh yêu thương em nào có lỗi 
         [Am]           [G]            [F]          
Giờ này người nó i kết thúc giờ này người nói chia tay giờ này ngư ời nói hai chúng ta 
     [C]           [Dm]           [Em]     [Am]  [F]    [G]      [C] 
cứ như v ậy đi dù lòng nhận biế t tất cả tất cả đã khôn g còn nữa đ âu anh vẫn yêu em hỡi người ơi 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com