1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chấm dứt

Cuộn trang

[Am] [C] [F] [C] Làm anh yê u là em … làm anh đ âu là em …. Làm anh khóc cũng là em đó thôi [Dm] [Am] [F] [E7] Em chẵng yêu anh đâu em chi yêu m ột người và người đ ó là ai anh biết k hông [Am] [C] [G] [C] Người cho an h niềm tin rồi cho anh niềm đau . Người cữ ngỡ làm vậy anh sẽ q uên [Dm] [Am] [F] [G] [Am] Anh phải qu en sao đây bao tháng năm ê m đềm mình bên nhau biết ba o nhiêu ngày vui [Dm] [Em] Vậy mà tr ái tim em vội thay lòng thế sao …vậy là c húng ta không còn có nhau [F] [Dm7] [F] [E7] Giọt nước mắ t anh không ngừng rơi mà em vẫ n quay đi thật nhanh quen đi bao nhiêu lời a nh nói [Am] [G] [F] Giờ này người nói kết thúc giờ này người n ói chia tay giờ này ngư ời nói hai chúng [C] [Dm] [Em] [F] [G] ta đã không hợp nhau rồi người lặng l ẽ ra đi bỏ lại mình anh nơi đ ây anh yêu thương em nào có lỗi [Am] [G] [F] Giờ này người nó i kết thúc giờ này người nói chia tay giờ này ngư ời nói hai chúng ta [C] [Dm] [Em] [Am] [F] [G] [C] cứ như v ậy đi dù lòng nhận biế t tất cả tất cả đã khôn g còn nữa đ âu anh vẫn yêu em hỡi người ơi

Video hướng dẫn