1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Châu Đốc lý nàng ơi

Cuộn trang

1. Anh về [Am] thăm Châu Đốc quê hương [D] nàng Lúa thơm bạt [FAm ngàn, hương đất phù [C] sa [Am] Mùa vía [Em] bà người đông như hội Áo mới gọi [G] mời, thương nắng tháng [C][Am] 2. Qua cột [Am] tiên lưu luyến còn [D] đò Núi Sam hẹn [Am] hò đôi lứa mùa [C] trăng [Am] Đàn sáo [Em] về làm duyên trong nắng Thủy chung mặn [G] nồng, [Em] bông trắng phu [Am] thê ĐK: [Am] Thương em, [Dm] Châu Đốc lý nàng [Am] ơi Làng bè bến [Dm] sông đêm rằm trăng [Am] sáng Anh mến thương [G] nàng, nàng có hay [C] không? Thương [Em] em, Châu Đốc lý nàng [G] ơi Chiều nào hẹn thề bên kinh Vĩnh [Em] Tế Đồng xanh bát ngát, [E7] câu hát tơ [Am] hồng [Am] Thương em [Dm] Châu Đốc bớ nàng [Am] ơi Tình trầu mến [Dm] cau vui mùa hoa [Am] cưới Câu hát chung [G] tình mai mối tơ [C] duyên Thương [Em] em, Châu Đốc bớ nàng [G] ơi Tình mình ngọt ngào, hương quê đậm [Em] thắm Lòng anh xao xuyến, [E7] lưu luyến nơi [Am] này

Video hướng dẫn