1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chết vì yêu

Cuộn trang

1. [Em] Chúa đã đến mang đau [D] thương vì con [Bm] rồi Chúa đã [C] đến chết thay vì [G] nhân loại [Em] Tình yêu Giê-[Bm] su [C] tại trên thập [D] giá Ngài đã [C] phó [B7] thân mình 2. [Em] Lính gác lấy gươm dao [D] đâm vào hông [Bm] Ngài Huyết Chúa [C] đã đổ ra để [G] tha tội [Em] Tại Gô-gô-[Bm] tha [C] Ngài hy sinh [D] hết vì [Em] con ĐK: Chúa đã đến bởi vì [D] anh bởi vì [C] tôi [Bm] Ngài chịu khổ hình [Em] Vác thánh giá trên đồi [D] xưa những lằn [C] roi [D] vì ai đau [B7] đớn Thập [Am] giá Chúa dang [D] tay cầu [G] khẩn Cha trên [Em] cao Họ chẳng biết [D] chi con gánh tội [Bm] dùm Chúa Giê-[Am]su [G] Ngài chịu đau [Em] đớn Chịu lìa [C] bỏ [D] ngai vàng vì [Em] con

Video hướng dẫn