highlight chords
1. [Em] Bao nhiêu năm tim lạnh giá
[Am] Bao nhiêu năm con rời xa [Em] thánh ân
[D] Tim khô khan trong lạnh căm
[C] Dẫu phút chốc như nghìn năm tối [B7] tăm
[Am] Đã thoáng cháy trong vòng ước
[B7] Những quyến hấp như bọt nước
Đến [C] nay trái [B7] tim con khô [Em] cằn.
2. [Em] Ôi phút chốc con hồi tưởng
[Am] Quá đắm đuối nên lạc hướng [Em] thái dương
[D] Chân đi trong biển mù sương
[C] Quên mái ấm của tình thương đến [B7] Chúa
[Am] Xin sám hối bao lầm lỗi
[B7] Những luyến ước xin từ chối
Để [C] con hiến [B7] dâng suốt cuộc [Em] đời.
ĐK:
[Em] Nơi hang Bê-[Am] lem con quỳ [Em] gối âm thầm gục [B7] đầu
[Am] Tim con hiến [F] dâng giờ đây [B7] chỉ còn là bụi [Em] thôi
Dù [Em] thế con vẫn dâng [B7] lên [Em] dâng lên nếu [B7] chỉ
Để sưởi [Em] ấm cho Chúa đêm [C] đông, đêm [Em] đông.
3. [Em] Xin dâng lên tim sỏi đá
[Am] Xóa dấu vết con tàn phá [Em] tháng năm
[D] Bao đau thương con trầm ngâm
[C] Tim khô khan con lạc mất thánh [B7] ân
[Am] Xin giơ tay thương nhận lấy
[B7] Những yếu đuối trong cuộc [Em] sống
Chúa [C] ơi để [B7] con sớm đổi [Em] thay.
4. [Em] Trong thô sơ của nghèo đói
[Am] Trong tay hôi của lẻ loi [Em] Chúa ơi
[D] Lê đôi chân trong mệt mỏi
[C] Trong khô khan của nổi trôi giữa [B7] đời
[Am] Xin dâng lên không cần nói
[B7] Chắc Chúa sẽ không từ chối
Đoái [C] thương đổi [B7] thay tim rã [Em] rời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chỉ là củi khô

Ngọc Kôn
1. [Em] Bao nhiêu năm tim lạnh giá
[Am] Bao nhiêu năm con rời xa [Em] thánh ân
[D] Tim khô khan trong lạnh căm
[C] Dẫu phút chốc như nghìn năm tối [B7] tăm
[Am] Đã thoáng cháy trong vòng ước
[B7] Những quyến hấp như bọt nước
Đến [C] nay trái [B7] tim con khô [Em] cằn.
2. [Em] Ôi phút chốc con hồi tưởng
[Am] Quá đắm đuối nên lạc hướng [Em] thái dương
[D] Chân đi trong biển mù sương
[C] Quên mái ấm của tình thương đến [B7] Chúa
[Am] Xin sám hối bao lầm lỗi
[B7] Những luyến ước xin từ chối
Để [C] con hiến [B7] dâng suốt cuộc [Em] đời.
ĐK:
[Em] Nơi hang Bê-[Am] lem con quỳ [Em] gối âm thầm gục [B7] đầu
[Am] Tim con hiến [F] dâng giờ đây [B7] chỉ còn là bụi [Em] thôi
Dù [Em] thế con vẫn dâng [B7] lên [Em] dâng lên nếu [B7] chỉ
Để sưởi [Em] ấm cho Chúa đêm [C] đông, đêm [Em] đông.
3. [Em] Xin dâng lên tim sỏi đá
[Am] Xóa dấu vết con tàn phá [Em] tháng năm
[D] Bao đau thương con trầm ngâm
[C] Tim khô khan con lạc mất thánh [B7] ân
[Am] Xin giơ tay thương nhận lấy
[B7] Những yếu đuối trong cuộc [Em] sống
Chúa [C] ơi để [B7] con sớm đổi [Em] thay.
4. [Em] Trong thô sơ của nghèo đói
[Am] Trong tay hôi của lẻ loi [Em] Chúa ơi
[D] Lê đôi chân trong mệt mỏi
[C] Trong khô khan của nổi trôi giữa [B7] đời
[Am] Xin dâng lên không cần nói
[B7] Chắc Chúa sẽ không từ chối
Đoái [C] thương đổi [B7] thay tim rã [Em] rời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com